Postupak za traženje odmora

Otvorite stranicu http://e-dama.net/e/dama/vacation.vm. Stranica izgleda ovako:

vac0

Odaberite turnir(e) na kojem želite koristiti odmor:

vac1

Brojevi nakon naziva turnira znače sljedeće:

Broj dijelova za odmor - iskorištenih i dopuštenih pravilima turnira;

Broj dana godišnjeg odmora - iskorištenih i dopuštenih;

Minimalni broj dana koji se mogu koristiti u jednom dijelu;

Maksimalni broj dana koji se mogu koristiti u jednom dijelu.

vac2

Odaberite datum početka odmora. Datum možete odabrati putem kalendara klikom na malu ikonu kalendara i odabirom datuma na kalendaru:

vac3
Alternativa je upisati datum izravno u okvir za tekst. Format je dan.mjesec.godina. Na primjer, 1.2.2012 znači 1. veljače 2012. (ne 2. siječnja!).

Završni datum odmora odabire se na isti način kao i početni datum:

vac6

Pretpostavljena vrijednost početka (i završetka) odmora bit će u ponoć. Ako želite to promijeniti, unesite broj u okvir za unos (vrijeme se broji od 0 do 23. sati, bez AM / PM):

vac4

Ako želite, možete odabrati vremensku zonu različitu od one koju trenutno koristite:

vac5

Na kraju možete dodati (neobavezno) poruku koja će biti poslana drugim igračima, zajedno s podacima o godišnjem odmoru:

vac7

Ako je sve u redu, možete poslati podatke klikom na tipku OK:

vac8

Službena pravila FMJD za međunarodnu damu


Prilozi na engleskom jeziku su pravno pretpostavljeni ostalim prijevodima.

Svaka federacija treba za potrebe svojih članova napraviti ažurnu kopiju na vlastitom jeziku, bilo sustavno ili na zahtjev.

1.Igra i igrači

1.1. Dama je misaona igra za dva igrača [1].

1.2. Osobe koje se bave ovom igrom su definirane kao igrači.

1.3. Dama se može igrati na amaterskoj i profesionalnoj osnovi.

2. Pribor za igru

2.1. Međunarodna dama se igra na kvadratnoj ploči, podijeljenoj na 100 jednakih kvadrata (polja), naizmjence crnih i bijelih. Ova ploča se naziva damovnica.

2.2. Igra se na tamnim poljima. Dakle, 50 polja služi za igru.

2.3. Kose linije sastavljene od tamnih polja se nazivaju dijagonale. Dakle, postoji 17 dijagonala. Najdulja dijagonala, koja spaja dva ugla ploče i obuhvaća 10 polja, zove se duga dijagonala.

2.4. Ploča mora biti postavljena između dva igrača na način da duga dijagonala počinje na lijevoj strani svakog igrača. Na taj je način prvo polje s lijeve strane svakog igrača tamne boje.

2.5. Tako postavljena između igrača, ploča ima sljedeće dijelove:

2.5.1. Osnove: rubovi ploče koji se nalaze uz igrače. To su također i reci za promociju (pretvorbu figure u damu)
2.5.2. Rubovi: polja na rubu ploče, dakle prvi i zadnji stupac;
2.5.3. Reci: horizontalne linije sa po 5 tamnih polja;
2.5.4. Stupci: okomite linije sa po 5 tamnih polja.

2.6. Tamna polja se dogovorno, bez pisanja brojeva po ploči, označavaju brojevima od 1 do 50. Ovo numeriranje ide po recima s lijeva na desno, s početnim polje u gornjem retju, a završava sa zadnjim poljem donjeg retka, i kao posljedicu ima sljedeće:

2.6.1. Polja u prvom odnosno posljednjem (promocijskom) retku su označena brojevima od 1 do 5 i od 46 do 50;
2.6.2. 5 polja na rubovima ploče, odnosno prvi i zadnji stupac su označeni 6-16-26-36-46 (lijevi stupac), odnosno 5-15-25-35-45 (desni stupac);
2.6.3. Rubna polja duge dijagonale su označena brojevima 5 i 46. Ova polja se nazivaju kutovima ploče.

2.7. Međunarodna dama se igra s 20 bijelih odnosno svijetlo obojenih figura i 20 crnih odnosno tamno obojenih figura

2.8. Na početku partije,20 crnih figura se postavljaju na polja označena brojevima od 1 do 20, a 20 bijelih figura se postavlja na polja označena brojevima od 31 do 50. Polja označena brojevima od 21 do 30 su prazna odnosno slobodna.

3. Kretanje figura

3.1. Figura može biti obična figura ili dama.

3.2. Obična figura i dama se kreću i uzimaju na različite načine. Pomicanje jedne figure, obične figure ili dame, naziva se "potez".

3.3. Prvi potez u partiji uvijek vuče igrač s bijelim figurama. Igrači naizmjenično vuku po jedan potez, svaki svojim figurama.

3.4. Obična figura se pomiče dijagonalno prema naprijed, do praznog polja u sljedećem retku

3.5. Dama je figura koja je došla i zaustavila se na jednom od polja posljednjeg (promocijskog) retka na strani protivnika i označava se postavljanjem figure iste boje na figuru koja se pretvara u damu.

3.6. Kad igrač stigne do promocijskog retka, bilo koji igrač može označiti tu figuru kao damu, postavljanjem druge figuru na nju. Ako protivnik to ne učini, igrač koji je stigao do dame dužan je to učiniti kao dio svog poteza. Ako se figura koja je stigla do zadnjeg retka ne označi kao dama, to se smatra nepravilnim potezom.

3.7. Figura promovirana u damu ostaje dama čak i ako nije označena kao dama. Oba igrača imaju pravo označiti damu kasnije tijekom igre (suprotno članku 5.4). Igranje damom koja nije označena kao dama smatra se nepravilnim potezom.

3.8. Dama se može micati tek nakon što je protivnik odigrao potez

3.9. Dama se može pomicati prema naprijed i prema natrag po uzastopnim slobodnim poljima dijagonale na kojoj se nalazi dama; Prema tome dama se može pomaknuti na udaljeno polje, preskačući niz praznih polja.

3.10. Potez figurom je završen kada igrač ispusti figuru nakon što ju je pomaknuo.

3.11. Ako igrač koji je na potezu dotakne neku od svojih figura na ploči, on mora odigrati potez tom figurom, ukoliko je to moguće.

3.12. Sve dok igrač ne ispusti figuru kojom vuče potez, može je postaviti na neko drugo slobodno polje, ukoliko je to moguće.

3.13. Ako igrač koji je na potezu želi popraviti položaj svoje figure na nekom polju, on to mora unaprijed jasno najaviti svom protivniku, riječima "popravljam" (engleski "I adjust", francuski "j'adoube").

3.14. Doticanje ili popravljanje položaja jedne ili više vlastitih ili protivničkih figura od strane igrača koji nije na potezu nije dozvoljeno.

4. Uzimanje

4.1. Uzimanje protivničke figure može se izvršiti prema naprijed ili prema natrag. Kompletno uzimanje se računa kao jedan potez. Igrač ne može uzeti ("pojesti") vlastite figure.

4.2. Kada se obična figura nađe, dijagonalno, na susjednom polju s protivničkom figurom iza koje se nalazi prazno polje, obavezna je preskočiti protivničku figuru i zauzeti to slobodno polje. Preskočena protivnička figura uklanja se s ploče. Čitav postupak predstavlja uzimanje običnom figurom.

4.3. Kada se dama nađe na istoj dijagonali, bilo na susjednim ili udaljenim poljima, kao i protivnička figura iza koje se nalazi jedno ili više praznih polja, obavezna je preskočiti je i zauzeti prazno polje po izboru. Čitav postupak predstavlja uzimanje damom.

4.4. Uzimanje treba biti jasno naznačeno i izvedeno tim redoslijedom. Propuštanje jasnog naznačavanja je neispravnost i protivnik ima pravo zatražiti ispravak. Uzimanje se smatra završenim kad su sve preskočene protivničke figure uklonjene s ploče. Obavezno je odigravanje poteza i uzimanje preskočenih figura vršiti istom rukom. Korištenje obje ruke za odigravanje poteza i uzimanje preskočenih figura neipravno je i protivnik ima pravo tražiti ispravak.

4.5. Kada se prilikom uzimanja figura susretne dijagonalno s protivničkom figurom iza koje se nalazi slobodno polje, dužna je preskočiti i tu drugu figuru nađe, zatim i treću i tako dalje i zauzeti slobodno polje iza posljednje preskočene figure. Preskočene figure se nakon toga uklanjaju s ploče istim ili obrnutim redoslijedom uzimanja. Čitav postupak predstavlja višestruko uzimanje običnom figurom.

4.6. kada se prilikom uzimanja dama susretne, bilo na istoj dijagonali ili na jednoj od okomitih dijagonala, s protivničkom figurom iza koje se nalazi jedno ili više slobodnih polja, obavezna je preskočiti i tu drugu figuru, mijenjajući smjer uzimanja ukoliko je to potrebno, zatim i treću i tako dalje, i na kraju zauzeti polje po izboru na istoj dijagonali s posljednjom preskoičenom figurom. Prskočene protivničke figure se nakon toga uklanjaju s ploče istim ili obrnutim redoslijedom uzimanja. Čitav taj postupak predstavlja višestruko uzimanje damom.

4.7. Prilikom višestrukog uzimanja nije dozvoljeno preskočiti preko vlastite figure.

4.8. Prilikom višestrukog uzimanja dozvoljeno je više puta prijeći preko istog slobodnog polja, ali nije dozvoljeno prijeći više puta preko iste protivničke figure.

4.9. Višestruko uzimanje treba biti jasno naznačeno stavljanjem udarne figure na prazno polje nakon svakog preskoka i postavljanjem te figure na završno polje. Propuštanje jasnog naznačivanja je neispravno i protivnik ima pravo zatražiti ispravku.

4.10. Potez figre prilikom višestrukog uzimanja smatra se završenim kad igrać ispusti udarnu figuru nakon ili za vrijeme poteza.

4.11. Protivničke figure smiju se ukloniti s ploče samo po završetku višestrukog uzimanja. Figure se skidaju s ploče nakon samoga uzimanja i to prema redu uzimanja ili obratno, bez zaustavljanja između. Uzimanje figura u drugom redoslijedu smatra se neispravnim i protivnik ima pravo zatražiti ispravak.

4.12. Skidanje figura s ploče smatra se završenim kad je igrać skinuo sve preskočene figure ili kad je očigledno da je prekinuo taj postupak.

4.13. Uzimanje najvećeg broja figura obavezno je. Kod primjene ovoga pravila uzimanje dame nije prioritetno ili obavezno. Dama se broj jednako kao i obična figura.

4.14. Ukoliko postoji izbor između uzimanja jednakog broja figura, igrač ima pravo birati između svih takvih mogućnosti, bez obzira radi li se o dami ili običnoj figuri.

4.15. Prema pravilu 3.5., opbična figura koja za vrijeme višestrukog uzimanja prijeđe preko reda za promociju na strani protivnika, ali završi na nekom drugom redu ostaje običnom figurom po završetku uzimanja.

4.16. Ukoliko igrač svojom figurom uzima jednu protivničku figuru, moze to učiniti i na tako da prvo skine protivničku figuru s ploče i nakon toga izvede preskakanje.

5. Nepravilnosti

5.1. Ukoliko se za vrijeme igre ustanovi kako je ploča pogrešno postavljena u odnosu na članak 2.4, partija se poništava i treba se ponovno odigrati od početka.

5.2. Poštivanje članka 2.8 treba provjeriti prije početka. Za sve nepravilnosti uočene za vrijeme partije primjenjuje se članak 5.4.

5.3. Figura koja se nalazi na bijelom polju nije aktivna. Takva figura može biti pretvorena u aktivnu prema uvjetima članka 5.4.

5.4. Ako je igrač počinio neku od sljedećih nepravilnosti, njegov protivnik ima pravo odlučiti treba li nepravilnost ispraviti ili mora ostati nizmijenjena.

5.4.1. Igranje dva poteza uzastopno;
5.4.2. Pomicanje figure ili dame na nepravilan način;
5.4.3. Dodirivanje jedne figure i nakon toga pomicanje druge figure;
5.4.4. Povlačenje (poništavanje) već odigranog poteza;
5.4.5. Pomicanje protivnike figure;
5.4.6. Odigravanje običnog poteza u slučaju kada je moguće uzimanje;
5.4.7. Bezrazložno skidanje neke figure s ploče, bilo vlastite, bilo protivničke;
5.4.8. Uzimanje više ili manje figura od broja figura kojega je moguće uzeti;
5.4.9. Zaustavljanje za vrijeme višestrukog uzimanja (ispuštena figura, vidi članak 4.10);
5.4.10. Nepravilno podizanje figure za vrijeme nedovršenog višestrukog uzimanja;
5.4.11. Skidanje s ploče, nakon višestrukog uzimanja, manjeg broja figura od preskočenih;
5.4.12. Skidanje s ploče, nakon uzimanja, figura koje nisu bile preskočene.
5.4.13. Zaustavljanje, za vrijeme višestrukog uzimanja u situaciji u kojoj je moguće nastaviti uzimanje;
5.4.14. Skidanje s ploče, nakon uzimanja, jedne ili više vlastitih figura.
5.4.15. Promocija figure u damu bez označavanja postavljanjem druge figure.
5.4.16. Igranje damom na koju još nije postavljena druga figura.
5.4.17. Korištenje obje ruke za igranje poteza i skidanje figura.

5.5. Ukoliko se slučajno ili greškom promijeni pozicija na ploči, neće se smatrati mešravilnošću ukoliko se to odmah zapazi.

5.6. Ukoliko igrač odbije postupiti prema Službenim pravilima igre, njegov protivnik ima pravo zahtijevati tražiti provedbu pravila.

5.7. Ukoliko igrač odigra potez nakon što je njegov protivnik počinio nepravilnost ili odbio postupiti u skladu sa Službenim pravilima igre, taj potez se smatra prihvaćanjem nastale situacije. Nakon toga više e ne može zahtijevati ispravka.

5.8. Djelomično ispravljanje nepravilnosti ili odbijanje nije dopustivo.

6. Remis

6.1. Partija treba biti proglašena remijem kad se ista pozicija pojavi treći put s istim igračem na potezu.

6.2. Ukoliko se u 25 uzastopnih poteza pomiču isključivo dame, bez ijednog poteza običnom figurom i bez ijednog uzimanja, partija ima biti proglašena remijem.

6.3. Ukoliko na ploči ostanu tri dame, dvije dame i obična figura ili jedna dama i dvije obične figure protiv jedne dame, partija treba biti proglašena remijem kada svaki od igrača odigra najviše šesnaest narednih poteza.

6.4. Završnica s dvije dame, jednom damom i običnom figurom ili jednom damom protiv jedne dame treba biti proglašena remijem kada svaki od igrača odigra najviše pet narednih poteza.

7. Rezultat

7.1. Na kraju partije su moguća dva ishoda:

7.1.1. Pobjeda jednog od igrača i, kao posljedica toga, poraz drugoga;
7.1.2. Remis u slučaju kada niti jedan od igrača nije mogao ostvariti pobjedu.

7.2. Igrač pobjeđuje svog protivnika u slučajevima kada:

7.2.1. protivnik preda partiju s razlogom ili bez razloga;
7.2.2. je protivnik na potezu ali ne može povući potez budući da su mu sve figure blokirane;
7.2.3. protivnik nema više figura na ploči;
7.2.4. protivnik odbija poštovati pravila

7.3. Remis je postignut kada:

7.3.1. oba igrača prihvate remis uzajamnim dogovorom;
7.3.2. nastane remis prema pravilu opisanom u članku 6;
7.3.3. niti jedan igrač ne može pobijediti.

8. Notacija

8.1. Polja na kojima se igra označena su brojevima od 1 do 50, prema članku 2.6. tako da je moguće bilježiti kretanje figura, potez po potez, za bijele i crne figure i na taj način ponovno razigrati ili zapisati čitavu partiju.

8.2. Zapisivanje poteza treba slijediti slijedeće konvencije:

8.2.1. Broj polaznog polja, nakon kojega slijedi dolazno polje;
8.2.2. Dva broja mogu biti odvojena crticom (-) u slučaju običnog poteza;
8.2.3. Dva broja mogu biti odvojena križićem (x) u slučaju uzimanja.

9. Dogovorene oznake

9.1. Radi jasnoće, koriste se slijedeći dogovoreni znakovi:

9.1.1. za bilježenje poteza: - ;
9.1.2. za bilježenje uzimanja: x ;
9.1.3. za označavanje jakog poteza: ! ;
9.1.4. za označavanje vrlo jakog poteza: !! ;
9.1.5. za označavanje slabog poteza: ? ;
9.1.6. za označavanje vrlo slabog poteza: ?? ;
9.1.7. za označavanje poteza koji izgleda slab, ali u stvarnosti je jak: ?! ;
9.1.8. za označavanje poteza koji izgelda jak, ali u stvarnosti je slab: !? ;
9.1.9. forsirani potez, svi ostali potezi vode prema gubitku: * ;
9.1.10 za označavanje pobjede: + ;
9.1.11 za označavanje remija: = ;
9.1.12 za označavanje broja osvojenih figura nakon posljednjeg odigranog poteza u partiji: +1, +2 itd.
9.1.13 za označavanje, na isti način, broja izgubljenih figura: - 1, -2 etc. ;
9.1.14 oznaka a.l. (ad libitum) označava izbor uzimanja s jednakim rezultatom.

10. Vremenska kontrola

10.1. Može se odrediti da se partija igra tako da svaki igrač treba odigrati zadani broj poteza u određenom vremenu.

10.2. U tom slučaju svaki je igrač dužan:

10.2.1. koristiti sat za igru
10.2.2. zapisivati čitavu partiju, potez po potez.

10.3. Moguće je odrediti da se partija igra tako da svaki igrač ima na raspolaganju određeno vrijeme za završetak partije.

10.4. U tom slučaju obavezna je upotreba sata za igru, bez obaveze zapisivanja poteza.

10.5. Opis i pravila korištenja sata tretiraju se u Pravilniku za natje Continue reading