Experimental Rapid Correspondence Tournaments on E-Dama

After almost two and half months after start of three semifinal groups for Second E-Dama Open Championship we decided to organize First Experimental Rapid Correspondence Tournament on E-Dama. It seems tha these two words, "rapid" and "correspondence" do not go together, but the idea ot such tournament is to give a chance for speed players to meet on the same tournament and to finish this tournament without waiting slow players to finish their games. 

Here is the graphical representation of average time spent for thinking on three semifinal tournament in period of 15 November 2022 and 25 January 2023.

Based on these data we will organize rapid correspondence competition for 32 fastest players. Players will be invited according to their average time spent for thinking on three  semifinal tournaments until there will be 32 players.

Games on these tournaments will last at most 84 days (12 weeks) and if some game will not end in this period, the player who spent less time for thinking will win the game.

One week after finishing semifinal groups, the final group with same rules will start. In final tournament there will be eight most successful players from each group. The rest of players will play in other group.

If you want to participate in this tournament, please send me an e-mail message to goran.igaly@math.hr and I will put you on the list of potential participants. If there will be more than 32 candidates, participants will be selected according average time spent for thinking in semifinal tournaments for Second E-Dama Open Championship.

Second E-Dama Open Championship

The First E-Dama Open Championship in international draughts was held in the period from October 15, 2010 to November 15, 2011. On this championship participated six players from four countries - Netherlands, Russia, Croatia and Lithuania. The winner was Wim Ijzerman (Netherlands) with 16 points ahead of Nina Shchebenyuk and Vladimir Savin (Russia) with 11 points each, Fourth place was taken by Mikhail Shchebenyuk (Russia) with 10 points, while fifth and sixth were Goran Igaly (Croatia) and Edgaras Navikauskas (Lithuania).

Twelve years after the First E-Dama Open Championship, we decided to organize a Second Open Championship. All draughts players from all over the world can freely register for this championship. The deadline for applications is November 12, 2022, and the planned start is November 15, 2022. Depending on the number of applications, the championship will be played in one or two rounds. In the case that 24 players or less are registered for the championship, the championship will be played in one round, and in the event that more than 24 players are registered for the championship, semi-final tournaments will be played with a maximum of 24 players. The best 24 players from the semi-finals will play in the final tournament, while the rest will play in the other group.

The pace of play will be 80 days for the first 40 moves, plus an additional 10 days for each subsequent 10 moves. The referee of the tournament is Goran Igaly. 

There are no prizes, and participants who request it will be issued electronic certificates of participation and place won.

Please spread this notice to all potentially interested draughts players from around the world, and for any additional information, send an inquiry to goran.igaly@e-dama.net

Here is the tournament table of the First E-Dama Open Championship and records of all played games.

Drugo otvoreno prvenstvo E-Dama u međunarodnoj dami

Prvo otvoreno prvenstvo E-Dama u međunarodnoj dami održano je u razdoblju od 15.listopada 2010. do 15. studenoga.2011. Na ovom prvenstvu sudjelovalo je šest igrača iz četiriju zemlje - Nizozemske, Rusije, Hrvatske i Litve. Pobijedio je Nizozemac Wim Ijzerman sa 16 bodova ispred Nine Shchebenyuk i Vladimira Savina (Rusija) sa po 11 bodova, Četvrto mjesto zauzeo je Mikhail Shchebenyuk (Rusija) s 10 bodova, dok su peti i šesti bili Goran Igaly (Hrvatska) i Edgaras Navikauskas (Litva).

Dvanaest godina nakon prvog otvorenog prvenstva E-Dama odlučili smo organizirati drugo otvoreno prvenstvo. Na ovo prvenstvo mogu se slobodno prijaviti svi damisti iz cijelog svijeta. Rok za prijave je 12. studenoga 2022., a planirani početak je 15. studenoga 2022. Ovisno o broju prijavljenih, prvenstvo će se odigrati u jednom ili dva kruga. U slučaju da se na prvenstvo prijavi 24 igrača ili manje, prvenstvo će se odigrati u jednom krugu, a u slučaju da se na prvenstvo prijavi više od 24 igrača, odigrat će se polufinalni turniri s maksimalno 24 igrača. Najboljih 24 igraća iz polufinala igrat će na finalnom turniru dok će ostali igrati u utješnoj skupini.

Tempo igranja bit će 80 dana za prvih 40 poteza, plus dodatnih 10 dana za svakih narednih 10 poteza. Sudac turnira je Goran Igaly. 

Nagrade nisu predviđene, a sudionicima koji to zatraže bit će izdane elektroničke potvrde o sudjelovanju i osvojenom mjestu.

Molim proširite ovu obavijest svim potencijalno zainteresiranim damistima iz cijelog svijeta, a za sve dodatne informacije pošaljite upit na goran.igaly@e-dama.net

Ovdje se nalazi turnirska tablica Prvog otvorenog prvenstva E-Dama i zapisnici svih odigranih partija.