educated

Toernooibase

Partijen WK Aspiranten 2006 in de Dumpstore!

Toernooibase
Edit: 20-01-2024. Inmiddels heeft Roel Boomstra alle partijen ingevoerd. Dank! Van Klaas Bor ontvingen we gisteren een pakketje PDFs van partijen van het WK Aspiranten 2006 in Ulaanbaator. Deze had hij weer ontvangen van Frank Teer, die de archieven van de FMJD doorspit en deze daar had gevonden. Een lange omweg vanuit Mongolie, maar het is nu 17 jaar na dato mogelijk om deze partijen op applet in Toernooibase (en Turbodambase) te zetten. En zoals altijd vragen we vrijwilligers om de partijen in te voeren. Het zijn hapklare brokken van elke ronde 10 partijen. En wie start met ronde 9 heeft het wat makkelijker, want daar zit achteraan het bestand een getypt partijenbulletin. Pikant detail bij dit alles: dit was het eerste WK van een jonge Roel Boomstra, waarbij het resultaat ongetwijfeld nog niet naar wens was. Bij voorbaat dank voor het invoeren!
Fri, 19 Jan 2024Speeltempo bij toernooi vermelden!

Toernooibase
Al sinds september 2013 zit in Toernooibase de mogelijkheid om bij een toernooi ook de tijdsinstelling van het speeltempo te vermelden. We merken de laatste tijd dat toch veel provincie-, club- en toernooibeheerders, dit niet invullen bij het invoeren van het toernooi en ook niet eventueel later dit bij correctie toernooi even aanvullen.Vandaar dat we deze workshop (Engelstalig, maar dat zal voor weinigen een probleem zijn), voor de derde keer bij u onder de aandacht brengen. Ook bij de semi-livegames wordt bij de applet tegenwoordig het speeltempo vermeld en dat is natuurlijk ook handig (als u vanaf het begin meekijkt) om te weten. Want anders staat daar (wat onhandig) Guillotine, 0 minutes.
Fri, 22 Sep 2023Semi-live invoer, gebruik STOP LIVE knop, use STOP LIVE button!

Toernooibase
Het is al twee keer eerder onder de aandacht gebracht, maar herhaling is uiteraard de kracht van reclame: Regelmatig komt het voor dat bij de semi-live invoer de partij niet op de juiste wijze wordt afgesloten. De manier om een en ander goed te laten verlopen is de STOP LIVE knop te gebruiken en in het pop-up scherm de uitslag en de kloktijden in te vullen en vervolgens de gegevens naar de database te versturen. Als via andere wijze (instellingen van de Oerterp-applet of detailuitslag - eerder - via het toernooi in te voeren) de partij-uitslag wordt ingevoerd, blijft de semi-live invoer enigszins hangen in de display. Uiteraard wordt dit later op de achtergrond wel weer hersteld door ons, maar beter is meteen de semi-live partij goed af te sluiten.It has been brought to the attention before, but repetition is of course the power of advertising:It often happens that the user of the semi-live game does not close the game correctly. The way to ensure that everything runs smoothly is to use the STOP LIVE button and enter the result and clock times in the pop-up screen and then send the data to the database. If the game result is entered in another way (settings of the Oerterp applet or detailed result - earlier - at the tournament), the semi-live input will "hang" slightly in the display. Of course this will be restored later in the background by us, but it is better to close the semi-live game properly right away.
Tue, 12 Sep 2023Paringmodule Zwitsers systeem in Toernooibase

Toernooibase
Sinds vandaag hebben we ook een paringmodule voor het Zwitsers systeem in Toernooibase opgenomen. Een lang gekoesterde wens. Vanuit een freeware programma dat het zogenaamde Dutch Swiss system van de FIDE ondersteunt (door de FIDE erkent in 2016) heeft programmeur Hendrik Veenstra (na wat aanpassing om de kleurinstellingen betreffende het witte voordeeltje bij het schaken uit te schakelen), dit in Toernooibase geimplementeerd. Tijdens het EK Jeugd Tallinn hebben we schaduw gedraaid met dit paringsysteem. Bijna 90% van de paringen kwamen overeen met hetgeen wat vanuit DraughtsArbiter in Tallinn werd geproduceerd. Voor ons aanleiding om dit nu in Toernooibase vrij te geven. We hebben zowel een Nederlandse workshop als Engelstalige workshop beschikbaar. Weer een mijlpaaltje erbij in Toernooibase: nu kan volledig online een persoonlijk toernooi op Zwitsers systeem (zowel met tegenstandersrating als met de zgn. Solkoff-varianten) in Toernooibase gemanaged worden. Uiteraard zijn we benieuwd naar de ervaringen!Swiss system pairing module in ToernooibaseToday we have included a pairing module for the Swiss system in Toernooibase. A long cherished wish. From a freeware program that supports the so-called Dutch Swiss system of FIDE (recognized by FIDE in 2016), programmer Hendrik Veenstra (after some adjustment to disable the color settings regarding the white advantage in chess), has implemented this in Toernooibase. During the EC Youth Tallinn we have shadowed with this pairing system. Almost 90% of the pairings matched what was produced by DraughtsArbiter in Tallinn. Reason for us to release this now in Toernooibase. We have both a Dutch workshop and an English workshop available. Another milestone in Toernooibase: now a personal tournament on the Swiss system (both with opponent rating and with the so-called Solkoff variants) can be managed completely online with Toernooibase. Of course we are curious about your experiences!
Sun, 03 Sep 2023Nieuw initiatief Damkunst opgericht

Toernooibase
Wil je maandelijks genieten van door dammers als Jan Groenendijk en Ton Sijbrands geschreven partijanalyses? Doneer dan aan Damkunst! Damkunst is een initiatief van Ben Provoost. Het houdt in dat er op Toernooibase en op deze Facebookpagina vanaf september 2023 ongeveer eens in de vier/zes weken partijbesprekingen zullen verschijnen. De analyses zijn geschreven door sterke dammers. Lees op https://gofund.me/d7144921 hoe je het initiatief financieel kunt ondersteunen.Bij wijze van voorproefje een door Provoost geschreven analyse van de partij Georgiev-Gulyaev uit het kampioenschap van Rusland 2023: https://tinyurl.com/ynjen6p2.Lees je liever vanaf papier? Mail naar benprovoost@gmail.com en je krijgt een printklare pdf.De eerste officiële partijbespreking voor Damkunst wordt verzorgd door Jan Groenendijk en verschijnt naar verwachting in de tweede helft van september. Word 'Vriend van Damkunst' en je krijgt bericht als de analyse klaarstaat.
Fri, 25 Aug 2023