educated

Toernooibase

Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2023/2024

Toernooibase
Omdat de eerste (zomer)toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2023 zich aandienen/ingevoerd worden, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2023/2024. Dit betekent dat er in menus een extra optie seizoen 2023/2024 is aangebracht. Via een truc laten we toernooien van 2023 welke behoren bij het seizoen 2022/2023 ook onder seizoen 2023/2024 zien. Voor toernooien met achtervoegsel 2022/2023 en 2022, dient u via het archief 2022/2023 op te vragen.Tournamentbase partially turned to season 2023/2024The first (summer)tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2023 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequence that in a lot of menus the option season 2023/2024 is implemented. With a trick we show tournaments of 2023 which belong to the season 2022/2023 also under season 2023/2024. For inquiry of tournaments with suffix 2022/2023 and 2022, you now can find with archive and season 2022/2023 the concerning tournament.
Mon, 20 Mar 2023Partijen van WK Jeugd in Dumpstore!

Toernooibase
Het WK Jeugd in Antalya is al twee weken geleden afgelopen, maar we misten uiteraard nog heel veel partijnotaties. Na wat omzwervingen is een heel pak notatiebiljetten afgeleverd bij Klaas Bor, die inmiddels een pluk van 21 bestanden (van de Juniors Boys, Juniors Girls en Minicadets Boys) op PDF heeft gezet. Deze zijn weer in de Dumpstore gezet, met daarbij natuurlijk de vraag aan onze gebruikers om deze weer op applet in te voeren. De komende dagen verwachten we ook van de andere leeftijdsklassen nog de PDFs. En zoals altijd maken vele handen licht werk! (Een uitleg hoe precies in te voeren, staat in een workshop op Toernooibase). Warm aanbevolen dus!
Mon, 21 Nov 2022Nieuwe ontwikkelingen in Toernooibase

Toernooibase
Naast de perikelen rond de hack in Toernooibase en nog een ander akkevietje wat flink wat tijd heeft gekost, zijn er ook wat nieuwe ontwikkelingen rond Toernooibase te melden.Zo zijn de mogelijkheden om uitslagen van persoonlijke toernooien vanuit Toernooimanager en DraughtsArbiter in Toernooibase te krijgen, vernieuwd c.q. verbeterd.Met medewerking van Jan Masselink zit er vanaf versie 7.39c van Toernooimanager een functie Clipboard (in plaats van de onveilige en omslachtige upload van bestanden) om datafile met kopieren en plakken in te laden in Toernooibase, terwijl vanuit DraughtsArbiter zelfs automatisch uitslagen kunnen worden ingeladen wanneer er een linkje is gelegd naar het internetadres van het toernooi van DraughtsArbiter.Bij beide mogelijkheden geldt dat het (ingevoerde) deelnemersbestand van een toernooi in Toernooibase overeen moet komen met dat vanuit de originele bron, met dien verstande dat er bij Toernooimanager een automatische koppeling is met KNDB ratingid en FMJDid en bij Draughtsarbiter op FMJDid. Daarmee komen we heel dichtbij een push-the-button systematiek voor automatisch uploaden van uitslagen. Bij het afgelopen WK-jeugd (enorm veel uitslagen) en ook de World Cup in Hijken is met de nieuwe systematiek de invoer vanuit DraughtsArbiter binnengehaald.Daarnaast hebben we in het KNDB-ratingoverzicht van een speler de grafiekjes vernieuwd, informatie over beste winstpartij en zwaarste verliespartij (op basis van ratingverschil) toegevoegd, terwijl er bij allerlei ratinglijsten (op KNDB, provinciaal en clubniveau) een top-10 grafiek te vinden is met daarbij het ratingverloop van de top 10 in de laatste tien jaar. In het spelersprofiel is er een grafiekje toegevoegd met daarbij de verdeling winst-remise-verlies (op basis van partijen met klassiek speeltempo).En bij op te vragen applets via de keuze partijen bij toernooien of applets bij spelers, worden ook de vijf populairste applets (meeste hits) weergegeven. En daarnaast wordt er bij de keuze van meer applets tussen twee spelers, ook daar de meest populaire partij weergegeven, zodat u snel bijvoorbeeld de meest populaire partij tussen Shvarzman en Boomstra kunt opzoeken.Eigenlijk zijn er heel veel wensen(mogelijk zelfs 90%) vanuit een digitale agenda (2014) gerealiseerd (en tussentijds weer andere wensen).Op een todo lijst staat nu wel een vernieuwing van een algemene handleiding gezien alle veranderingen. Daarnaast kijken we ook weer vooruit (een nieuwe digitale agenda?) hoe in de toekomst functionaliteiten uit te breiden c.q. te verbeteren.Kortom we blijven innoveren!
Tue, 08 Nov 2022Hack bij Toernooibase.

Toernooibase
Gisteren hebben we geconstateerd dat er een hack heeft plaatsgevonden bij Toernooibase. Daarbij zijn gebruikersaccounts, e-mails en versleutelde wachtwoorden buitgemaakt. Het is niet ondenkbaar dat deze versleutelde wachtwoorden met computerprogrammas te herleiden zijn tot de werkelijke wachtwoorden.De actieve gebruikers van Toernooibase krijgen zeer binnenkort een email met een instructie hoe hun wachtwoord aan te passen. Doet men dit niet binnen veertien dagen dan zullen we het huidige wachtwoord laten vervallen.We verzoeken gebruikers die hun wachtwoord voor Toernooibase ook voor andere diensten gebruiken, dit daar ook te wijzigen, om de veiligheid van hun gegevens te waarborgen.Hack at Toernooibase.Yesterday we discovered that a hack has taken place at Toernooibase. User accounts, e-mails and encrypted passwords were stolen. It is not inconceivable that these encrypted passwords can be traced back to the actual passwords with computer programs.The active users of Toernooibase will soon receive an email with instructions how to change their password. If this is not done within fourteen days, we will cancel the current password.We urge users who also use their Toernooibase password for other services to change this there as well, to ensure the security of their data.
Sat, 13 Aug 2022Korte uitleg invoer van partijnotaties vanuit Dumpstore

Toernooibase
Ik heb de indruk dat het invoeren van partijnotaties van het EK Jeugd vanuit de Dumpstore voor sommige gebruikers met een account toch wat hobbels oplevert (tenzij er weinig animo is voor invoer van deze partijen op applet).Daarom een korte uitleg. Als eerste kunt u de link Dumpstore op de hoofdpagina (links onderaan de hoofdpagina) aanklikken.Dan ziet u welke partijen er in de Dumpstore zijn opgenomen. U kunt bij een willekeurig bestand aangeven dat u een portie voor uw rekening wilt nemen door op de knop I will take this task te klikken. Dan wordt de actie op uw naam gezet. Vervolgens klikt u met rechtermuisknop op de link Attachment en selecteert u de optie Open in nieuw venster.Een nieuw browservenster wordt geopend en u kunt dit verkleinen en het aan de rechterzijde van uw computervenster zetten. Daarna gaat u in het oorspronkelijke browservenster naar het desbetreffende jeugdtoernooi, klikt op Alle uitslagen en klikt u de partij aan, die u wilt invoeren. Dit browservenster verkleint u en zet u aan de linkerzijde. In deze afbeelding ziet u beide vensters naast elkaar. En dan bent u klaar voor het invoeren van de partij. Wanneer u het gehele bestand nog niet af heeft (het zijn wat lange brokken), kunt u in het venster van de Dumpstore de knop Return Task aanklikken bij het desbetreffende bestand, zodat een andere gebruiker eventueel de resterende partijen voor zijn/haar rekening neemt. Als het hele bestand af is (dus alle partijen ingevoerd) klikt u in het scherm van de Dumpstore op task done en het bestand verdwijnt vanuit de Dumpstore.Enfin, met deze uitleg verwacht ik dat er toch wat meer gebruikers aan het invoeren slaan.
Fri, 05 Aug 2022