educated

Toernooibase

Semi-live invoer, gebruik STOP LIVE knop, use STOP LIVE button!

Toernooibase
Het is al eerder eens onder de aandacht gebracht, maar herhaling is uiteraard de kracht van reclame: Regelmatig komt het voor dat bij de semi-live invoer de partij niet op de juiste wijze wordt afgesloten. De manier om een en ander goed te laten verlopen is de STOP LIVE knop te gebruiken en in het pop-up scherm de uitslag en de kloktijden in te vullen en vervolgens de gegevens naar de database te versturen. Als via andere wijze (instellingen van de Oerterp-applet of detailuitslag via het toernooi in te voeren) de partij-uitslag wordt ingevoerd, blijft de semi-live invoer enigszins hangen in de display. Uiteraard wordt dit later op de achtergrond wel weer hersteld door ons, maar beter is meteen de partij goed af te sluiten. It has been brought to the attention before, but repetition is of course the power of advertising:It often happens that the user of the semi-live game does not close the game correctly. The way to ensure that everything runs smoothly is to use the STOP LIVE button and enter the result and clock times in the pop-up screen and then send the data to the database. If the game result is entered in another way (settings of the Oerterp applet or detailed result at the tournament), the semi-live input will "hang" slightly in the display. Of course this will be restored later in the background by us, but it is better to close the game properly right away.
Tue, 21 Sep 2021Nieuw: informatiepagina over overleden speler

Toernooibase
Getriggerd door een artikel van Arne van Mourik in Het Damspel van juni 2021 waarin hij onder meer aangeeft dat er weinig "leesverhalen" over dammers op internet zijn te vinden, heb ik een Info pagina over een overleden speler gemaakt. Hier kan men wetenswaardigheden over deze speler, zoals anekdotes, levensverhaal, in memoriams etc. plaatsen.Ik heb bewust gekozen dat er alleen info over overleden spelers (met een bekende overlijdensdatum in Toernooibase) geplaatst mag worden.Dit om te vermijden dat er polemieken over en met levende spelers plaatsvinden. Voor gebruikers met een account van Toernooibase een mooie plek om verhalen over (club)iconen uit het verleden te plaatsen. Via het spelersprofiel en de alfabetische lijst van spelers is de ingang van deze informatiepagina te vinden. Bij laatst ingevoerd is een shortlist van recent ingevoerde info te vinden. New: information page about deceased player Triggered by an article by Arne van Mourik in the magazine Het Damspel of June 2021 in which he indicates, among other things, that there are few "reading stories" about draughts players on the internet, I have created an Info page about deceased player(s), where information about the player can be found, such as anecdotes, life stories, in memoriams etc. I have deliberately chosen that only information about deceased players (with a known date of death in Toernooibase) may be posted. This is to avoid polemics about and with living players. A great place for users with a Toernooibase account to post stories about (club) icons from the past. The entrance to this information page can be found via the player profile and the alphabetical list of players. At last in database you will find a shortlist of recently entered information. Piet Bouma, 21-8-2021
Sat, 21 Aug 2021Toernooibase omgeturnd naar seizoen 2021/2022

Toernooibase
Zoals gebruikelijk is er zo rond 1 juli een aanpassing in Toernooibase. Het nieuwe seizoen 2021/2022 begint dan, en dat betekent dat allerlei selectiemenus zijn aangepast. Alle toernooien van 2021, die onder 2020/2021 vallen, zijn nu via dit seizoen op te vragen.Inmiddels zijn ook de KNDB-ratinglijst en FMJD-ratinglijst geimporteerd. De officiele KNDB-ratinglijsten worden nog gepubliceerd op de KNDB-site.Ook is de eerste virtuele ratinglijst gedraaid, waarvoor het WK en het Zomertoernooi Friesland nu de basis is. Maar daar gaat snel verandering in komen wanneer overige zomertoernooien en jeugd-NKs een plekje gaan krijgen.
Sat, 03 Jul 2021Toernooibase gedeeltelijk omgeturnd naar seizoen 2021/2022

Toernooibase
Omdat de eerste (zomer)toernooien welke consequenties hebben op de KNDB-rating na 1 juli 2021 zich aandienen, is Toernooibase gedeeltelijk omgezet naar seizoen 2021/2022. Dit betekent dat er in menus een extra optie seizoen 2021/2022 is aangebracht. Via een truc laten we toernooien van 2021 welke behoren bij het seizoen 2020/2021 ook onder seizoen 2021/2022 zien. Voor toernooien met achtervoegsel 2020/2021 en 2020, dient u via het archief 2020/2021 op te vragen.Tournamentbase partially turned to season 2021/2022The first (summer)tournaments that will count on the KNDB-rating after 1 july 2021 will be soon inserted in Tournamentbase. This has the consequence that in a lot of menus the option season 2021/2022 is implemented. With a trick we show tournaments of 2021 which belong to the season 2020/2021 also under season 2021/2022. For inquiry of tournaments with suffix 2020/2021 and 2020, you now can find with archive and season 2020/2021 the concerning tournament.
Sun, 16 May 2021Inschrijving verlengd, nog twaalf stoeltjes vrij!

Toernooibase
In een kleine week zijn er een veertigtal aanmeldingen bijgekomen voor de Toernooibase Lidraughts Eighties Cup. Omdat het nog even duurt voordat het toernooi van start gaat (26 maart), is de inschrijvingstermijn verlengd. Want het moet mogelijk zijn om aan de doelstelling (80 deelnemers in de Eighties Cup) te gaan voldoen.Dus we verlengen de inschrijftermijn met een kleine week tot 19 maart, met de restrictie: vol is vol! Dus als de 80 deelnemers bereikt zijn, wordt de inschrijving gesloten. Registration extended, still twelve seats available!In less than a week, 40 registrations have been added for the Toernooibase Lidraughts Eighties Cup. Because it will take a while before the tournament starts (March 26), the registration period has been extended. Because it must be possible to meet the target (80 participants in the Eighties Cup). So we are extending the registration period by a week until March 19, with the restriction: full is full! So when the 80 participants are reached, the registration will be closed.
Sun, 14 Mar 2021