educated

World Draughts Forum

het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse

het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse
Met Lidraughts kan je ook analyseren: https://lidraughts.org/analysis

Statistics: Posted by Alex — Thu Jul 02, 2020 21:38


2020-07-02T21:38:49+02:00het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse

het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse
Na enige tijd zal hij wellicht TurboDambase, KingsRow of Flits willen aanschaffen.
Kingsrow is sinds enige tijd helemaal gratis en het beschikt over een heel makkelijke analyse-functie.
Je kunt bijv. een partij uit Toernooibase copy-pasten en dan gewoon klikken op Partij/Analyseer Partij.
Als je diep wilt analyseren zijn de 8 stukken databases een must, ook gratis te installeren.

Statistics: Posted by Rein Halbersma — Thu Jul 02, 2020 11:08


2020-07-02T11:08:17+02:00het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse

het Nieuwe Forum • Re: Computer Analyse
Na enige tijd zal hij wellicht TurboDambase, KingsRow of Flits willen aanschaffen.
Kingsrow is sinds enige tijd helemaal gratis en het beschikt over een heel makkelijke analyse-functie.
Je kunt bijv. een partij uit Toernooibase copy-pasten en dan gewoon klikken op Partij/Analyseer Partij.

Statistics: Posted by Jan Pieter — Wed Jul 01, 2020 19:18


2020-07-01T19:18:27+02:00het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

In de Russische versie (2000) staat steeds “coчeтaнияx” of een variatie op dit woord. De Nederlandse vertaling is inderdaad “combinatie(s)”.
In de eerste druk van Strategie Kompas (1991) wordt de term binding al gebruikt. Die eerste druk is een vertaling door Alexander Baliakin en Paul Visser van het Russische boek, toen nog een manuscript.
Van Jesse Bos ontving ik per email een bijdrage. Jesse is de inloggegevens van het forum kwijt. Hierbij zijn bijdrage:
Kats heeft het inderdaad over bindingen. Maar hij gebruikt dit systematisch voor schijven van dezelfde kleur op dezelfde rij waar één veld tussen zit (zoals 26 en 28 van wit, of 27 en 29). Hij schrijft niets over andersoortige bindingen die in de forumdiscussie genoemd zijn (bv. Het Sargin-detail of eindspelbindingen tussen schijven van verschillende kleur). Dit gebruik van de term binding wijkt af van eerdere gebruiken die benoemd zijn (“een stand met veel bindingen”, in Kats-terminologie zou dit een stand met veel formaties zijn).

Naast de binding tussen schijven van dezelfde kleur gebruikt Kats ook de term tandem (Henk S. zal wel weten welke Russische term hiervoor gebruikt wordt). Dit gebruikt hij voor schijven op dezelfde rij op aangrenzende velden (bv 22 en 23), bij voorkeur op de zesde rij. Voor zover ik weet, is de term tandem nooit ingeburgerd geraakt.

Bij de term binding zoals Kats heb gebruikt worden dus geen schijven van de tegenstander gebonden, maar zijn twee schijven van dezelfde kleur gebonden, met een tussenliggend krachtveld dat van belang is voor de strijd. Domineert de speler met de binding het krachtveld, dan is de binding sterk. Domineert de tegenstander het krachtveld, dan is de binding zwak. Uiteraard spreekt dit concept mij als chemicus aan omdat dit overeenkomt met de werking van de chemische binding (atomen met het krachtveld ertussen – een krachtveld kan bindend, of anti-bindend zijn).

Dit gebruik van binding wijkt af van gebruik van binding in het eindspel, waarin vaak twee schijven van verschillende kleur aan elkaar gebonden zijn (zoals z36 en w47, of z45 en w50).

Volgens mij is Kats daarmee de eerste die systematisch de term binding gebruikt voor schijven van dezelfde rij met één veld ertussen. Binding tussen schrijven zoals Lastige Knul beschrijft voor het schaken is volgens mij al veel ouder (ik dacht dat J.F. Moser het al had over bindingen in het eindspel – maar dat weet jij ongetwijfeld veel beter dan ik). CLP: Dat blijkt niet het geval te zijn.

Statistics: Posted by clp — Wed Jul 01, 2020 13:50


2020-07-01T13:50:37+02:00het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?
Bijvoorbeeld, er alleen sprake van een binding tussen twee wittte schijven op 26 en 28 als het opspelen van een daarvan op grote bezwaren stuit.
In het geval van 26/28 zijn het vooral de combinatieve mogelijkheden tegen deze schijven die voor de slechte binding zorgen.

Statistics: Posted by ildjarn — Wed Jul 01, 2020 13:23


2020-07-01T13:23:16+02:00General discussion • Magazine "Le jeu de dames" N° 3 Gratuit

General discussion • Magazine "Le jeu de dames" N° 3 Gratuit
Le numéro 3 de la revue éditée par la FFJD, disponible sur scopalto est GRATUIT.
Nous espérons ainsi que "le jeu de dames" trouve ses lecteurs numériques cet été. Merci de le télécharger uniquement sur https://www.scopalto.com/le-jeu-de-dame ... lein-essor Merci de diffuser le plus largement possible cette info. Votre soutien, c'est la publicité que vous ferez autour ce magazine singulier. L'équipe rédactionnelle est fière de vous montrer ce magazine ambitieux.
Nous comptons sur votre soutien.
Merci de diffuser le plus largement possible cette information.
Philippe Jeanneret, rédacteur en chef.
Image

Issue 3 of the journal edited by the FFJD, available on scopalto is FREE.
We hope that "le jeu de dames" will find its digital readers this summer. Please download it only on https://www.scopalto.com/le-jeu-de-dame ... lein-essor in order to allow us to count by country. Thank you for spreading this information as widely as possible. Your support is the publicity you will make around this singular magazine. The editorial team is proud to show you this ambitious magazine.
We count on your support.
Thank you for spreading this information as widely as possible.
Philippe Jeanneret, editor-in-chief.

Uitgave 3 van het door de FFJD uitgegeven tijdschrift, beschikbaar op scopalto, is GRATIS.
We hopen dat "le jeu de dames" deze zomer zijn digitale lezers zal vinden. Gelieve het alleen te downloaden op https://www.scopalto.com/le-jeu-de-dame ... lein-essor om ons in staat te stellen te tellen per land. Bedankt voor het zo breed mogelijk verspreiden van deze informatie. Uw steun is de publiciteit die u zult maken rond dit bijzondere tijdschrift. De redactie is er trots op u dit ambitieuze tijdschrift te kunnen laten zien.
We rekenen op uw steun.
Bedankt voor het zo breed mogelijk verspreiden van deze informatie.
Philippe Jeanneret, hoofdredacteur.

Statistics: Posted by philJ — Wed Jul 01, 2020 10:14


2020-07-01T10:14:08+02:00het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?
Ah ik zie nu dat Casper een aantal vergelijkbare opmerkingen maakte. Nou ja, aanvullend commentaar zullen we dan maar zeggen.

Statistics: Posted by CaspervanderTak — Wed Jul 01, 2020 06:40


2020-07-01T06:40:26+02:00het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?
Namen geven aan stellingskenmerken en herkennen wanneer die namen (en stellingskenmerken) relevant zijn helpt bij het onwikkelen van begrip en intuitie voor het spel. Een belangrijk punt bij een "binding" is dat het om een permanent stellingskenmerk gaat. Bijvoorbeeld, er alleen sprake van een binding tussen twee wittte schijven op 26 en 28 als het opspelen van een daarvan op grote bezwaren stuit. Vaak is dat het geval (zwart slaat), soms niet (bijvoorbeeld als wit met 28-22 and 26-21 een 2 om twee kan nemen).

Dit is ook belangrijk bij een binding tussen 29 en 35. Er is alleen sprake van een binding (en een slechte) als er geen aansluiting is (schijven die samen met 29 een formatie vormen) en als zwart "dichtbij" staat. Zonder aansluiting kan wit meestal niet verder met 29-24 of 29-23, en als zwart dichtbij staat is 35-30 ook meestal slecht (25x of een 1 om twee met 20-24 en 15x35). "Aansluiting" maakt dat wit met 1. 33-29 of 1. 34-29 kan openen zonder dat direct betekent dat er direct sprake is van een "slechte binding".

Nog een laatste opmerking - soms wordt er ook van een binding gesproken tussen twee schijven van een verschillende kleur, bijvoorbeeld een witte op 15 en een zwarte op 4, of een witte op 50 en een zwarte op 45. Dat zijn ook gevallen waarin schijven aan elkaar gebonden zijn, omdat je meestal niet de een op kan spelen zonder potentieel ernstige gevolgen (slaan of doorloop naar dam). Zo'n binding kan ook goed of slecht zijn voor een van beide spelers. Je kan dit ook een oppositie noemen, of in geval van 50/45, een "Sargin-detail".

Statistics: Posted by CaspervanderTak — Wed Jul 01, 2020 06:36


2020-07-01T06:36:56+02:00het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?

het Nieuwe Forum • Re: Waar komt de term "slechte binding" vandaan?
Hoi Eric, ik vind dit onderwerp over (de geschiedenis van) de naamgeving van deze damterm interessant om te volgen. Ik heb nooit stilgestaan bij de term binding in het damspel, een term die ik al op jonge leeftijd geleerd heb. Het gaat inderdaad om de combinatie van meerdere velden die tegelijkertijd bezet worden. Ik blijf het een mooi fenomeen vinden dat je vaak de frisse blik van een nieuwkomer of buitenstaander nodig hebt om dingen op te merken/aan de kaak te stellen die ingewijden logisch vinden/aanvaard hebben, maar misschien niet logisch zijn.

Met de geschiedenis van de term 'slechte binding' kan ik jou en Kees niet helpen, maar ik wil wel ingaan op de slechte binding tussen witte schijven op 29 en 35. Dat heeft niet met het verdedigen ('dekken' voor de dammende schakers onder ons :P) van 29 te maken. Ook met schijven op 33 en/of 34 en eventueel meer schijven op de linies 33-50 en 34-45 achter 29 is 29+35 vaak een slechte binding.

De kern van de zwarte opstelling die je vaak ziet om te profiteren van 29+35 zijn schijven op 15, 19 en 20 en vaak ook 25, hoewel 25 optioneel is. Daarnaast kan zwart bijv. ook schijven hebben op 8, 13 en 18 om 32-28 van wit te (kunnen) beantwoorden met het innemen van de (halve) hekstelling door 19-23 28x19 13x24 (als 33 gesloten is).

29+35 is een slechte binding, omdat het wit gebonden spel geeft. (Wat wordt er precies gebonden? Ook buiten het dammen heb je deze onovergankelijke betekenis van binden, bijv. gebonden soep.) Wit heeft weinig speelvrijheid, terwijl zwart met stukken op 15, 19, 20 en eventueel 25 veel opties heeft. Zwart kan met een witte schijf op 33 op ieder moment een (halve) hekstelling innemen, met een open veld 33 en/of 34 kan zwart 29 aanvallen met 19-23 of 19-24, zwart kan wachten door op de andere vleugel te spelen en als zwart toch geen heil ziet in een (halve) hekstelling of schijf 29 aanvallen dat kan zwart altijd nog 20-24 29x20 15x24 of 25x14 spelen. Als zwart een randschijf op 25 heeft, kan zwart er altijd voor kiezen om 25 te ontwikkelen met 20-24x14 en randschijf 15 kan naar 24 gebracht worden. Wit heeft deze mogelijkheden niet. Wit kan niet zomaar randschijf 35 ontwikkelen (als wit wel bijv. 35 naar 24 kan brengen dan is de situatie heel anders), wit moet 29 verdedigen en wit moet continu rekening houden met dat zwart een (halve) hekstelling in kan nemen.

Ik geloof niet dat ik ooit een (niet-schakende) dammer heb horen spreken over schijven die goed of slecht communiceren. Je vroeg of 35 beter op 40 kan staan en dat klopt meestal. Als wit de rechterpiramide 29, 33, 34, 38, 39, 40 heeft en zwart een (halve) hekstelling dan kost 29-23 spelen met een schijf op 35 erbij een schijf. Zonder 35 kan wit 29-23x23 ruilen (als zwart op 18 staat) en als daarnaast ook 18 en 34 open zijn kan wit ook 29-23 spelen. Zonder witte schijf op 35 zijn zwarte schijven op 15, 20 en 25 voornamelijk zwakke randschijven, terwijl met een aanknopingspunt in 35 deze zelfde schijven wit vast kunnen zetten en in het algemeen dreigend zijn.

In zekere zin zijn 29 en 35 wel degelijk gebonden. Ze zijn met de juiste opstelling van zwart (als combinatie) gebonden aan de velden die ze bezetten. Wit kan niet meer van deze schijvencombinatie af; alleen zwart kan ervoor kiezen de situatie te veranderen. Zonder 35 kan wit 29 veel makkelijker naar 23 of 24 brengen, maar door de combinatie 29+35 kan zwart deze schijven vastleggen en daarmee vaak ook de hele korte vleugel van wit vastleggen.

Dit sluit aan bij de controle waar je het eerder over had. Dit bestaat in het dammen ook. Een slechte binding kan de tegenstander de mogelijkheid geven om de stelling te controleren en dan kom je niet meer van je binding af. De gelijktijdige bezetting van 29 en 35 geeft zwart de mogelijkheid om de witte korte vleugel te controleren.
Je kan een veld controleren, een vleugel controleren, een lijn controleren (met een dam en zelfs met een schijf: schijf 46 is meestal geen bijster nuttige basisschijf, maar in het eindspel geeft schijf 46 wit controle over de lange lijn (als zwart niet ook 5 nog heeft)), een kwadrant controleren en een stelling of stellingsaspect controleren. Een veld bezetten is niet hetzelfde als een veld controleren en een veld bezetten kan permanent zijn. Met velden bezetten moet je soms oppassen, omdat je een veld bezetten vaak niet ongedaan kan maken. Een veld controleren zonder het te bezetten is vaak beter dan dat veld bezetten.

Statistics: Posted by Casper Remeijer — Tue Jun 30, 2020 12:18


2020-06-30T12:18:27+02:00het Nieuwe Forum • Scan weer in de App Store

het Nieuwe Forum • Scan weer in de App Store
IOS>>>>> (Iphone, Ipad) Scan Dammen. Is soms niet te vinden in de App Store. Dan zoeken met Google: "IOS scan dammen".
Dit is een laagdrempelig begin.
Heel toevallig zag ik dat Scan in de Nederlandse versie van de App Store weer te vinden is: zoek naar "scan dammen" en het programma kan gedownload worden. Aarzel niet als je een Iphone of iPad hebt; het programma speelt op grootmeester niveau.

Statistics: Posted by clp — Tue Jun 30, 2020 10:42


2020-06-30T10:42:35+02:00