educated
Igor Mashkevich - Bart Stegeman
e-dama.net: Brazil-64 - 2020 - Final Group B (2020)
Result:  2-0
Date:  13-01-2021
TimeBlack:  13
TimeWhite:  0

20 - 20
start prev next end auto


1.
g3-f4
f6-g5
2.
f4-e5
e7-f6
3.
a3-b4
g5-h4
4.
b4-c5
f6-g5
5.
b2-a3
c7-d6
6.
e5xc7
b8xd6xb4
7.
a3xc5
g7-f6
8.
a1-b2
f6-e5
9.
d4xf6
g5xe7
10.
c3-d4
e7-d6
11.
c5xe7
f8xd6
12.
d2-e3
b6-c5
13.
d4xb6
a5xc7
14.
e3-f4
h8-g7
15.
b2-c3
d6-c5
16.
c1-b2
a7-b6
17.
b2-a3
b6-a5
18.
f2-e3
g7-f6
19.
c3-d4
c7-b6
20.
h2-g3
h4xf2
21.
e1xg3
f6-e5
22.
f4xd6xb4
a5xc3xe5
23.
g1-h2
d8-c7
24.
a3-b4
c7-d6
25.
b4-a5
b6-c5
26.
g3-f4
e5xg3
27.
h2xf4
h6-g5
28.
f4xh6
d6-e5
29.
h6-g7
e5-d4
30.
e3-f4
d4-c3
31.
g7-h8
c3-d2
32.
h8-c3
d2xb4
33.
a5xc3

Export as PDN