educated
Giannis Dragomanidis - Wim IJzerman
e-dama.net: Open "MIDI" tournament.39 (2011)
TimeBlack:  0
TimeWhite:  121

20 - 20
start prev next end auto


1.
31-26
19-23
2.
33-28
14-19
3.
37-31
20-24
4.
41-37
24-29
5.
28-22
18x27
6.
32x21
16x27
7.
31x22
17x28
8.
39-33
28x39x30
9.
35x24x33
12-18
10.
46-41
10-14
11.
36-31
23-28
12.
33x22
18x27x36
13.
38-32
7-12
14.
43-38
1-7
15.
44-39
15-20
16.
49-43
11-17
17.
50-44
13-18
18.
40-35
8-13

Export as PDN