educated
Igor Mashkevich - Bart Stegeman
e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 103 (2021)
Result:  2-0
Date:  10-06-2021
TimeWhite:  0
TimeBlack:  3

20 - 20
start prev next end auto


1.
c3-b4
f6-e5
2.
b4-a5
g7-f6
3.
b2-c3
b6-c5
4.
c3-b4
e5-d4
5.
a1-b2
f6-e5
6.
d2-c3
h8-g7
7.
e3-f4
e7-f6
8.
f4-g5
d8-e7
9.
e1-d2
a7-b6
10.
g1-h2
d4-e3
11.
d2xf4
e5-d4
12.
c3xe5
f6xd4
13.
c1-d2
h4xf6
14.
f4-e5
d6xf4
15.
g3xe5xc3
e7-d6
16.
f2-g3
f6-e5
17.
g3-h4
g7-f6
18.
d2-e3
b8-a7
19.
h2-g3
f8-e7
20.
e3-f4
c5-d4
21.
b4-c5
d6xb4xd2
22.
f4xd6xf8
d2-e1
23.
f8-b4
d4-e3
24.
b4-c3
e1xb4
25.
a5xc3
c7-d6
26.
g3-f4
e3xg5
27.
h6xf4
b6-c5
28.
c3-b4
a7-b6
29.
b2-c3
f6-e5
30.
f4-g5
b6-a5
31.
g5-f6
e5xg7
32.
h4-g5
g7-h6
33.
g5-f6
c5-d4
34.
c3xe5xc7
a5xc3
35.
a3-b4
c3xa5
36.
c7-b8
a5-b4
37.
b8-e5
b4-a3
38.
e5-d4

Export as PDN