educated
Full nameluis carlos geremias
First nameLUIS CARLOS
Last nameGEREMIAS
Number of games in database1592
Aliases
 LUIS CARLOS GEREMIAS
luis carlos geremias - Serge BOUANGA 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament 239 15-06-2015
luis carlos geremias - Przemysław Pałeczny 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament 239 15-06-2015
luis carlos geremias - Giovanni Fava 0-2 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 42 16-12-2018
luis carlos geremias - Didier Segovia 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 42 17-12-2018
luis carlos geremias - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 39 06-09-2018
luis carlos geremias - Alexander Savin 0-2 e-dama.net: Open Mini Tournament.441 24-05-2017
luis carlos geremias - Махмуд 2-0 e-dama.net: Semifinal tournament for ChMM-5S - East 27-05-2017
luis carlos geremias - Joop Roedolph 0-2 e-dama.net: Open Midi Tournament 240 15-06-2015
luis carlos geremias - Joop Roedolph 0-2 e-dama.net: Open Mini Tournament 305 21-06-2015
luis carlos geremias - Nilton César 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament 240 22-06-2015
luis carlos geremias - Сергей Кулеляев 0-2 e-dama.net: Open Mini Tournament.504 26-06-2018
luis carlos geremias - Allan Samuel 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 33 02-08-2018
luis carlos geremias - Yusubov Ramiz 1-1 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 33 02-08-2018
luis carlos geremias - Allan Samuel 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 35 02-08-2018
luis carlos geremias - Sergey Martinenko 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament.448 17-11-2018
luis carlos geremias - Laurent Delattre 0-2 e-dama.net: Open Midi Tournament.448 22-07-2018
luis carlos geremias - Giovanni Fava 1-1 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 41 30-09-2018
luis carlos geremias - Vladimir Savin 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament.448 08-08-2018
luis carlos geremias - Amoni Afonsoewa 0-2 e-dama.net: Open Midi Tournament 226 06-05-2015
luis carlos geremias - Justas Kaubrys 0-2 e-dama.net: Open Midi Tournament.459 02-10-2018
Goto page Previous  1 | 2 | 3 ... | 78 | 79 | 80  Next