educated
Full nameGiannis Dragomanidis
First nameGIANNIS
Last nameDRAGOMANIDIS
Number of games in database226
Aliases
 GIANNIS DRAGOMANIDIS
Tomek Motyka - Giannis Dragomanidis 2-0 e-dama.net: Open mini tournament.26 19-04-2011
Giannis Dragomanidis - Wim IJzerman 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.12 22-04-2011
Giannis Dragomanidis - Andy Feuerstein 0-2 e-dama.net: Friendly game 23-04-2011
Giannis Dragomanidis - Santoro 0-2 e-dama.net: Friendly game 26-04-2011
Giannis Dragomanidis - Simon Wiersma 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.29 27-04-2011
Giannis Dragomanidis - Andy Feuerstein 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.26 29-04-2011
Giannis Dragomanidis - Andy Feuerstein 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.12 30-04-2011
Andy Feuerstein - Giannis Dragomanidis 2-0 e-dama.net: Open mini tournament.27 01-05-2011
Giannis Dragomanidis - Wim IJzerman 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.28 01-05-2011
Giannis Dragomanidis - Andy Feuerstein 0-2 e-dama.net: Friendly game 02-05-2011
Giannis Dragomanidis - Frits Luteijn 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.13 04-05-2011
Giannis Dragomanidis - Wim IJzerman 0-2 e-dama.net: Friendly game 07-05-2011
Giannis Dragomanidis - Laurent Delattre 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.13 08-05-2011
Giannis Dragomanidis - Wim IJzerman 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.30 08-05-2011
Giannis Dragomanidis - Andy Feuerstein 0-2 e-dama.net: Friendly game 09-05-2011
Giannis Dragomanidis - Jan Terpstra 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.29 10-05-2011
Giannis Dragomanidis - Andris Rozentals 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.14 13-05-2011
Giannis Dragomanidis - Andris Rozentals 0-2 e-dama.net: Open mini tournament.27 13-05-2011
muster - Giannis Dragomanidis 2-0 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.12 15-05-2011
Giannis Dragomanidis - Ton Halman 0-2 e-dama.net: Open "MIDI" tournament.12 20-05-2011
Goto page 1 | 2 | 3 ... 10 | 11 | 12  Next