educated
Full nameAngelo Piantadosi
First nameANGELO
Last namePIANTADOSI
Number of games in database3554
Aliases
 ANGELO PIANTADOSI
Nilton César - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 46 04-12-2018
Rockmetaleiro - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.487 04-12-2018
barbosa - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 46 04-12-2018
Takeru Susa - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.487 04-12-2018
Jan Terpstra - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.482 04-12-2018
Геннадий Войтюшкевич - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 42 04-12-2018
luis carlos geremias - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 41 06-12-2018
Lev Ganyushin - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: First Tournament in Russian Draughts on E-Dama 06-12-2018
mazzavillani - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.482 06-12-2018
Геннадий Войтюшкевич - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 46 06-12-2018
Aleksandr Andreev - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.486 08-12-2018
luis carlos geremias - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 46 08-12-2018
Laurent Delattre - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Midi Tournament.477 01-11-2018
Serge BOUANGA - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Mini Tournament.527 01-11-2018
emanoel - Angelo Piantadosi 1-1 e-dama.net: Open Midi Tournament.452 01-08-2018
JUAN MARTINES - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Open Mini Tournament.522 26-09-2018
luis carlos geremias - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: Brasilian "mini" tournament 12 12-10-2017
luis carlos geremias - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 35 31-08-2018
Didier Segovia - Angelo Piantadosi 0-2 e-dama.net: Open Midi Tournament.474 10-10-2018
Nilton César - Angelo Piantadosi 2-0 e-dama.net: "Nonrandomised" Brasilian tournament 39 21-10-2018
Goto page Previous  1 | 2 | 3 ... 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178  Next