educated

Toernooibase

Nu stand met foto showen in Toernooibase

Toernooibase
Omdat we erg veel standen vanuit de historie (Nationale Clubcompetitie) op de site van de PNDB vonden, hebben we een nieuwe optie in Toernooibase gemaakt. In plaats van dat de stand uitgerekend wordt via de teamuitslagen en/of detailuitslagen, kan nu een foto van een (eind)stand daarvoor in de plaats gezet worden. Ook gemakkelijk wanneer er een afwijkende berekeningssystematiek (vooral bij moyenne- of Keizertoernooien) gehanteerd wordt, die niet wordt ondersteund door Toernooibase. En ook handig bij blitz-, en rapidtoernooien met veel uitslagen, vanuit een ander programma waarbij niet een makkelijke export- en importfunctie naar Toernooibase is. Via deze workshop, volledig in het Engels, maar we gaan ervan uit dat flink wat gebruikers daar geen moeite mee hebben, wordt een en ander uitgelegd. Show standings with picture in ToernooibaseBecause we found a lot of historical standings of the Dutch Teamcompetition at the site of the provincial federation PNDB we introduce a new option in Toernooibase. In stead of standings calculated from teamresults or detailed results, it is possible to show a picture of the standings instead. Also easy when tiebreak results are calculated differently (especially at moyenne of Keizertournaments) and not supported by Toernooibase. And also easy at for example blitz- en rapidtournaments with a lot of results from programms where there is not a export- and importfunction to Toernooibase.This workshop is completely in English, so also foreign administrators can follow the explanation.
Wed, 17 Jan 2018De meeste afgespeelde applet in 2017

Toernooibase
De partij die door de toeschouwers van Toernooibase het meest is bekeken, komt uit het Salou Open 2017. Alexander Georgiev wist hier collega-grootmeester Alexander Presman te verslaan en legde daarmee mede de basis voor zijn toernooiwinst. Ongetwijfeld was het commentaar van ondergetekende in de stand na 26 zetten (na 26.3-8!), waarbij ik sprak van een al opgespeelde kroonschijf en inactieve schijf op 15 die nadelig lijken in de zwarte stand, mede debet aan de discussie die ontstond.Beter had daar schijnbaar nadelig, maar mogelijk sterk moeten staan, want een en ander leidde tot een felle reactie (reprimande) van grootmeester Ron Heusdens. Daarna liet ook de verliezer Alexander Presman zijn gedachtegang over de partij gaan, waarbij een aantal interessante varianten voor het voetlicht werd gebracht. Onthutsend was tussendoor de mededeling van Gerard Taille, die met zijn computerprogramma Damy doodleuk wist te melden dat 35.34-30! remise oplevert, zonder nadere varianten overigens. Enfin, reden genoeg om de partij nog eens na te spelen, om de ruim 3700 hits op te hogen.Opvallend is dat de meest bekeken semi-live partij komt uit het Nederlands Kampioenschap Vrouwen 2017 in Zoutelande. De slotpartij Laura Timmerman - Denise van Dam kreeg op 1 april 2017 maar liefst 1727 hits te verwerken.Piet Bouma.
Sun, 14 Jan 2018De applet van de maand december

Toernooibase
Trouwe volgers zaten er misschien al even op te wachten, maar hier is ie dan. De meest afgespeelde applet van december komt uit de wedstrijd Hijken DTC - VBI Huissen. Harm Wiersma wist hier zijn collega-grootmeester Jos Stokkel te verschalken en de oud-wereldkampioen had hiermee een belangrijk aandeel in de zege van Hijken DTC. Onthutsend was evenwel de constatering van Eric van Dusseldorp die, middels het computerprogramma Kingsrow na een nacht rekenen, doodleuk wist te melden, dat de eindstand nog steeds remise is. Reden genoeg om dat nog eens na te spelen en de ruim 2400 hits op deze partij nog wat op te hogen. Binnenkort aandacht voor de partij die in heel 2017 de meeste kijkers wist te verwerven.
Mon, 08 Jan 2018Eerste on-line compositiewedstrijd Toernooibase!

Toernooibase
Via Facebook kwam de suggestie om weer een compositiewedstrijd voor problemisten te organiseren. Na enig overleg organiseert Toernooibase een eerste experimentele on-line compositiewedstrijd partijproblematiek.De voorwaarden: - er kunnen maximaal twee composities per auteur worden ingezonden- problemen kunnen tot 1 maart (edit: inzendtermijn verlengd tot 15 maart!) in Toernooibase ingevoerd worden of met de oplossing toegezonden worden aan onderstaand e-mail adres- de compositie mag niet eerder gepubliceerd zijn- coproductie is niet toegestaan- de compositie moet een partijachtige beginstand hebben, een herkenbare partijstructuur (bijv. klassiek of KVO etc.) levert bonuspunten bij de jurering op-de compositie moet een eenduidige oplossing hebben en mag geen bijoplossing(en) bevatten. Een zuivere slotstand levert bonuspunten bij de jurering op- de compositie mag geen dam in de beginstelling hebben- de compositie hoeft niet te voldoen aan de zgn. Scherpe Regels (te vinden op http://cpi.fmjd.org/ri-rules-international-cpi/), al levert het wel extra bonuspunten op- ingewikkelde standverklaringen en computerforcings worden negatief gewaardeerd De composities kunnen door mensen met een account ingevoerd worden op Toernooibase link Posities onder de (auteurs)naam NN en bron Concours Toernooibase (zie hieronder schermprint van het uiteindelijke invulformulier). Handleiding is te vinden op http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/Handleiding.pdf vanaf pagina 4. Een account kan aangevraagd worden via pboumaharl@hetnet.nl, maar desgewenst kunnen daar ook de composities met oplossing naar toegezonden worden. Jurering: Arjen Timmer is bereid gevonden om als voorzitter van de jury te fungeren. Gestreefd wordt nog een tweede jurylid toe te voegen. Prijzen: Deze eerste compositiewedstrijd wordt gehouden om de spreekwoordelijke eeuwige roem tenzij eerdaags (voor 1 maart) nog sponsors zich aanmelden/worden gevonden.Bekendmaking uitslag: waarschijnlijk in april tijdens het NK 2018 in Harlingen. First on-line composition competition Toernooibase At Facebook there was the suggestion to organize a composition competition for problemists. After some consultation, Toernooibase organizes a first experimental on-line game-like composition competition. The conditions: - a maximum of two compositions can be submitted per author- problems can be entered into Toernooibase up to 1 March (edit: submission deadline extended to 15 March) or can be sent with the solution to the e-mail address below- the composition may not have been published before- coproduction is not permitted- the composition must have a game-like starting position, a recognizable game structure (for example Classic or KVO etc.) provides bonus points for the judging- the composition must have an unambiguous solution and may not contain any side solution. A pure final stand yields bonus points in the judging- the composition may not have a King in its starting position- the composition does not have to comply with the so-called Sharp Rules (to be found on http://cpi.fmjd.org/ri-rules-international-cpi/), although it does provide extra bonus points- complex stand explanations and computer forcings are negatively valued The compositions can be entered by people with an account on Toernooibase link Positions under the (author)name NN and source Concours Toernooibase (see screenshot of the final inputform below). Manual can be found at http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/HandleidingEngels.pdf from page 4. An account can be requested at e-mail adress pboumaharl@hetnet.nl, but if desired, the compositions can also be sent at this e-mail with a solution. Judging: Arjen Timmer has decided to act as chairman of the jury. The aim is to add a second juror.Prizes: This first composition competition is held for the eternal fame unless (before 1 March) sponsors are registered / found. Announcement of results: probably in April during the Dutch Championship 2018 in Harlingen. Schermprint van invulformulier/Screenshot of inputform: Toelichting jurering Namens de organisatie/On behalf of the organisation, Piet Bouma, Arjen Timmer, Pim Meurs.(Diagram: Een mooi partijprobleem van Heins Wilsens.)
Fri, 05 Jan 2018Het damsportevenement-/moment van 2017

Toernooibase
Het jaar 2017 is bijna weer op zijn eind en dan wordt het tijd voor allerlei lijstjes, sportmomenten etc. Ook in de damwereld zijn er flink wat hoogtepunten geweest. Bijv. de opmerkelijke overwinning van debutant Martijn van IJzendoorn in het Nederlands Kampioenschap. Of de wereldtitel van Alexander Shvarzman (Rus.) in Tallinn. En wat te denken van de 16e wereldtitel van Zoja Golubeva (Let.) ook in Tallinn.Het damsportmoment van ondergetekende is echter van heel andere aard.In februari ging een videofilmpje van 27 seconden trendic topic op de website van Dumpert (momenteel dik 571.000 views) en facebook van Dumpert (dik 775.000 views). Het was Lynn, die tijdens het schooldammen een fikse klapper uithaalde. Reden voor Dumpert om de Hofstee-school in Julianadorp te bezoeken voor een heuse rapportage. Meester Maarten gaf uitleg van het gebeuren waarbij we ook het programma DamZ! Dammentor op het Digibord zagen verschijnen.En dat is een mooi brugje naar een nieuw item rond DamZ! Door Marcel Kosters en Paul van de Veen is de DamZ! DamSet actie geinitieerd . Via een Chinese leverancier kunnen geinteresseerde damclubs tegen een hele lage prijs, 3,-- een dambord + schijven (plus speciale DamZ! opdruk) de zgn. DamSet bestellen. Mooi strooigoed bij een schooldamtoernooi. Inmiddels staat de teller van bestellingen op dik 6500. Dat moet natuurlijk wel naar zo een 30.000 kunnen als iedere damclub een 100 sets voor haar rekening neemt. Een fantastische actie die we warm aanbevelen. Meer informatie op het World Draughts Forum. Bestellingen kan men aan Macel Kosters doorgeven. Misschien dat dit dan het hoogtepunt van 2018 kan worden?
Wed, 27 Dec 2017