educated

Toernooibase

Nieuwe optie Subklassementen bij Zwitsers toernooi toegevoegd

Toernooibase
Langzamerhand maken we weer wat nieuwe items in Toernooibase. Zo hebben we deze week het toevoegen van Subklassementen bij een Zwitsers toernooi geintroduceerd. Omdat veel leeftijden en ratings nu in Toernooibase zitten, is het makkelijk om op basis van leeftijdscategorieen en ratingcategorieen nu filters te gaan maken, waardoor subklassementen geshowd kunnen worden. Bij het MTB Open 2017 hebben we dit volledig gedisplayed. Via een speciale workshop kan een gebruiker met voldoende rechten, dit zelf ook bij een Zwitsers toernooi gebruiken. New item Subcategories at Swiss tournament added Once in a while we make some new items in Toernooibase. This week we introduced the adding of Subcategories at a Swiss tournament. Because many ages and ratings now are filled in Toernooibase, it is easy to produce filters at age-categories or rating-categories, so they can be showed separately. At the MTB Open 2017 we have displayed complete. With a special workshop (also with English translation) a user with enough rights in Toernooibase, can use this at a Swiss tournament.
Sat, 02 Sep 2017Nieuwe module aanmelding/registration voor toernooi toegevoegd in Toernooibase

Toernooibase
Deze week hebben we een nieuwe module aanmelding/registration voor een toernooi in Toernooibase toegevoegd.Een toernooibeheerder kan bij invoer van een nieuw toernooi via een checkbox de aanmelding voor het toernooi openzetten.Elke gebruiker met een account in Toernooibase kan daarna zichzelf of andere spelers bekend in Toernooibase aanmelden voor het toernooi. Daarvoor is een nieuwe optie Registration in het keuzemenu bij het toernooi geimplementeerd.De toernooibeheerder kan vervolgens wanneer de aanmeldingstermijn is verstreken bij correctie toernooi de aanmelding sluiten (of indien nodig ook weer openzetten). Daarna dient hij de aangemelde spelers te accorderen (hij kan eventueel niet opgekomen spelers weer verwijderen) door de spelers in te delen in de klassen eerder opgegeven bij het toernooi.Vervolgens kunnen net zoals eerder paringen, uitslagen, partijen etc. in Toernooibase ingevoerd worden. Het is niet verplicht de aanmeldingsmodule te gebruiken, ook de eerdere systematiek waarbij een toernooibeheerder de deelnemers invoert en indeelt blijft gewoon beschikbaar. New module registration added in Tournamentbase. This week we added a new module registration for a tournament in Tournamentbase. A manager can open this application at the insert of a new tournament with a checkbox. Any user with an account of Tournamentbase can then sign up for the tournament for himself or other players known in Tournamentbase. A new option for Registration has been implemented in the selectionmenu at the tournament. The tournament manager can close the module when the registration deadline expires at correction tournament, also with a checkbox. After that, he has to accord the notified players (he may remove any undisclosed players) by subdividing the players into the classes previously specified at the tournament. Then, as earlier, pairings, results, games, etc., you can enter in Tournamentbase. It is not required to use the registration module, the previous system in which a tournament manager enters and classifies the participants stays available.
Mon, 28 Aug 2017Uitslagendienst Nationale Competitie dit seizoen via Toernooibase

Toernooibase
Door inspanningen van Hendrik Veenstra en Bob van der Mark is de digitale uitslagendienst van de Nationale Competitie overgezet naar Toernooibase. Groot voordeel is dat de teamopstellingen en uitslagen direct zichtbaar zijn in Toernooibase zodra ze of digitaal of telefonisch doorgegeven zijn aan de uitslagendienst. Er is geen sprake meer van dubbele invoer. Partijen op applet kunnen daardoor nog sneller worden toegevoegd.De digitale uitslagendienst - alleen te bereiken via de speciale clublogin - blijft in een beveiligde omgeving. Daardoor kan altijd teruggevallen worden op originele data mocht een gebruiker van Toernooibase per ongeluk een verkeerde wijziging aanbrengen in de open omgeving van Toernooibase.Hendrik Veenstra heeft in de nieuwe applicatie de toegankelijkheid voor mobiele telefoons verbeterd, zodat het ook heel gemakkelijk wordt de opstellingen en uitslagen daarmee digitaal door te geven. Op de website van de KNDB en homepage Toernooibase staat een speciale link, Loginpagina uitslagendienst(KNDB) - Uitslagendienst KNDB (Toernooibase) waarmee men kan inloggen op deze digitale service.Alle betrokken verenigingen krijgen binnenkort van het bondsbureau nog een handleiding (plus andere informatie) toegezonden.
Fri, 11 Aug 2017De partij met de meeste hits in juli

Toernooibase
De partij, die het meest populair was in juli, komt uit het RotterDamsOpen. Martijn van IJzendoorn boekte hier een fraaie overwinning op Bart Terwel. De Nederlands Kampioen legde onder meer met deze zege de grondslag voor de toernooi-overwinning. Een uitermate interessante partij om nog eens nader te analyseren en de ruim 1450 hits wat op te hogen. Want waar doet de zwartspeler het fout? Misschien wel met de tijdverdeling, want in de verloren eindstand resteerden nog twee seconden op de klok.
Fri, 04 Aug 2017Verhuizing van Toernooibase!

Toernooibase
Aanstaande vrijdagochtend gaat Toernooibase verhuizen. De server wordt op nieuwe hardware gezet. De verwachting dat een en ander binnen twintig minuten is gerealiseerd. In die tijd zal de website onbereikbaar zijn. Onze excuses voor de eventuele overlast.Toernooibase moves to new hardwareNext Friday morning Toernooibase will be moved. The server will be put on new hardware. The expectation that everything will be realized within twenty minutes. During that time, the website will be unreachable. We apologize for any inconvenience.
Wed, 02 Aug 2017