educated

World Draughts Forum

het Nieuwe Forum • Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

het Nieuwe Forum • Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen
Het lijkt er sterk op dat Jac alleen de 27 stemmen van Cema/DVZ heeft gekregen (ledenaantal van de vereniging) en dat de stemmen van de andere verenigingen ergens onder het tapijt terecht zijn gekomen. Ik heb dit op de jaarvergadering van de PLDB aangesproken omdat ik er van uit ging dat de andere PLDB verenigingen niet op Jac gestemd zouden hebben, dat bleek gelukkig niet waar.
In het overzicht van clubs staat CEMA/DVZ niet genoemd Dieter.
Zijn de stemmen vanuit het verre Limburg te laat in Veenendaal binnengekomen?
DC Den Haag zie ik ook niet in de lijst staan, terwijl de secretaris wel stemmen heeft verzameld.

Statistics: Posted by Alex — Sun Jul 21, 2019 11:03


2019-07-21T11:03:36+02:00het Nieuwe Forum • Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

het Nieuwe Forum • Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen
Het lijkt er sterk op dat Jac alleen de 27 stemmen van Cema/DVZ heeft gekregen (ledenaantal van de vereniging) en dat de stemmen van de andere verenigingen ergens onder het tapijt terecht zijn gekomen. Ik heb dit op de jaarvergadering van de PLDB aangesproken omdat ik er van uit ging dat de andere PLDB verenigingen niet op Jac gestemd zouden hebben, dat bleek gelukkig niet waar.
In het overzicht van clubs staat CEMA/DVZ niet genoemd Dieter.
Zijn de stemmen vanuit het verre Limburg te laat in Veenendaal binnengekomen?

Statistics: Posted by Piet Bouma — Sat Jul 20, 2019 21:23


2019-07-20T21:23:30+02:00het Nieuwe Forum • Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen
het Nieuwe Forum • Re: MTB Open 2019

het Nieuwe Forum • Re: MTB Open 2019
Er zijn nog 7 plaatsen over. Wil je niet teleurgesteld zijn dat je niet mee kunt spelen, schrijf je dan zsm in.
Als er meer dan 120 aanmeldingen zijn, kom je op de wachtlijst.

Statistics: Posted by G.Bruins — Sat Jul 20, 2019 14:25


2019-07-20T14:25:25+02:00het Nieuwe Forum • Nieuwe voorzitter KNDB gezocht

het Nieuwe Forum • Nieuwe voorzitter KNDB gezocht
https://www.kndb.nl/vacatures-kndb-bestuur/

n de afgelopen weken zijn de bondsraad en KNDB-voorzitter Ebbo de Jong gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn tot de benoeming van een nieuwe voorzitter te komen. In afwachting daarvan zal Ebbo de Jong op verzoek van de overige bestuursleden vanaf heden als demissionair voorzitter de lopende zaken afhandelen om continuïteit te waarborgen.

Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen zich tot 31 augustus 2019 melden bij het bondsbureau (via bondsbureau@kndb.nl); de door de bondsraad vastgestelde profielschets van de voorzittersfunctie vindt u via bovenstaande link.

Overigens: ook de bestuursfunctie wedstrijdzaken komt in de loop van dit najaar vacant, door het tussentijds terugtreden van Douwe Edelenbos. Ook belangstellenden voor die bestuursfunctie worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te melden bij het bondsbureau! de door de bondsraad vastgestelde profielschets van de functie vindt u via bovenstaande link.

Statistics: Posted by Dolly's brother — Sat Jul 20, 2019 11:33


2019-07-20T11:33:55+02:00Draughts, Computer, Internet • "pretend solving" 10x10 variants on a 8x8 board

Draughts, Computer, Internet • "pretend solving" 10x10 variants on a 8x8 board
Hi all,

This is mostly for programmers. As some of you know, Scan has recently been extended to support more 10x10 variants, now totalling 5: international draughts (ID), killer draughts (KD), Breakthrough draughts (BT), Frisian draughts (FD), and losing draughts (LD). The last one is also called antidraughts, giveaway, and suicide, among other names.

Last week-end, I initiated a code experiment where I shrank the board size to 8x8. In 2017 I had already introduced a flexible square-numbering module allowing rectangular boards, so this was easy enough. My experience with Othello is that it more or less bypasses the middle game (search + eval), and allows direct connection between the opening book and endgame scores.

While 8x8 variants are probably all candidates for solving, my interest was about what a heuristic program like Scan could find, without spending much time (either in code change, or computation). Scan's opening-book construction uses middle-game searches for the leaves, and min/max values for internal nodes. So, running it for hours or even days represents a giant search only part of which being stored on disk.

---

I started with BT, since Bert and Gérard have already solved it. That gave me something to compare Scan to. After building small endgame tables (10 pieces for BT) and learning an evaluation function, I let opening-book construction run overnight. After about a day, it came up with the following scores for the starting position:

22-18 +581
22-17 -395
23-18 -424
24-19 -432
21-17 -442
24-20 -457
23-19 -469

pv 22-18 10-14 25-22 11-16 22-17 9-13 17x10 6x22 26x17 13x22 30-25 22-26 23x30 7-10 21-17 8-11

Since we know from Bert that 22-18 is actually winning, and from Gérard that all the other moves are losing, it seems to be working. The scores become larger in magnitude with more time. Determining whether they would actually converge to win/loss values was not my objective; with only small endgame tables, it might be difficult to solve this game 100%. Note: I had to force exploration of alternative moves for the test; I assume that Gérard followed a similar procedure.

---

That was a bit easy. A more interesting variant is losing draughts. After a few iterations, the scores are as follows:

21-17 +0
24-20 +0
23-18 -40
22-17 -60
22-18 -108
23-19 -213
24-19 -504

Scan is a heuristic program, so a score of 0 doesn't guarantee a draw. It just means that the deviations have negative scores for both players, but those could change in a deeper search. Indeed after hours of computation, 24-20 gets a positive score and becomes a winning candidate:

24-20 +266
21-17 +0
23-18 +0
22-18 -49
22-17 -140
23-19 -495
24-19 -504

pv 24-20 9-13 28-24 13-17 21x14 10x17 22x13 7-10 25-22 5-9 20-16 12x28 22-18 9-14 18x9

This variant is fairly chaotic with a lot of tactics, so a score of +266 is probably not enough to guarantee a win. I will let the program run and see how things evolve. In any case, this partial result suggests that the variant is not easy (at least with small endgame tables, 7 pieces in this case) and 24-20 in particular might lead to subtleties.

---

I also ran the same computation for Killer draughts and Frisian draughts (on 8x8), but those are extremely boring. Most moves at multiple levels in the tree lead to a draw. Removing the killer rule would make the game exactly Brazilian draughts, and I have no doubt that it would lead to even more draws; I will not pursue this matter.

Fabien.

Statistics: Posted by Fabien Letouzey — Sat Jul 20, 2019 09:48


2019-07-20T09:48:46+02:00het Nederlands • Re: Arnhem verbiedt schaken en dammen

het Nederlands • Re: Arnhem verbiedt schaken en dammen
In Rotterdam gaan ze gewoon door alsof er niets aan de hand is.
Nou ja, de witte speler moet met zwart spelen.
Nog steeds polariserend...
https://www.rotterdamdamt.nl/en/verslag/


Image

Statistics: Posted by Gezellig — Fri Jul 19, 2019 20:07


2019-07-19T20:07:41+02:00Русский • Re: Канал - Все о шашках

Русский • Re: Канал - Все о шашках
iframe

Statistics: Posted by damkinet — Wed Jul 17, 2019 19:41


2019-07-17T19:41:17+02:00Русский • Re: Канал - Все о шашках

Русский • Re: Канал - Все о шашках
iframe

Statistics: Posted by damkinet — Wed Jul 17, 2019 19:41


2019-07-17T19:41:00+02:00Русский • Re: Канал - Все о шашках

Русский • Re: Канал - Все о шашках
iframe

Statistics: Posted by damkinet — Wed Jul 17, 2019 19:40


2019-07-17T19:40:40+02:00