educated

World Draughts Forum

het Nieuwe Forum • Re: Bondsraad

World Draughts Forum
Marcel heeft gelijk dat het contract niet stilletjes is verlengt. Eind 2016 was het moment om geen nieuwe cyclus in te gaan. Helaas leek het er op dat maar weinig Bondsraadsleden dit door hadden. Het bestuur heeft toen der tijd ook zeker de schijn gewekt dat er elk jaar een nieuw "meetmoment" zou zijn. Dit blijkt echter niet zo te zijn nu.
Het probleem is vooral dat zulke beslissingen nooit transparant en als eerlijke keuze worden voorgelegd aan de bondsraad. Eind 2016 werd bijvoorbeeld een contributie verhoging en het aangaan van een nieuwe cyclus in de goedkeuring van de (meerjaren)begroting gelegt. Er werd toen ook wel min of meer verteld dat mocht de bondsraad hier in meerderheid tegen stemmen dat ze dan feitelijk het bestuur zouden wegstemmen.

De bondsraad (de leden die nu in de bondsraad zitten) is geen orgaan die zulke druk kan weerstaan en dan onafhankelijk een besluit kan nemen, zeker niet als de informatie die de bondsraad krijgt onvolledig, ontransparant en onduidelijk is (en vaak ook onjuist).
Het bestuur krijgt ook meer dan genoeg misleidende informatie vanuit de KNDB organisatie die zij kunnen voorspiegelen aan de bondsraad. Dit gebeurt omdat de mensen die deze informatie leveren (topsport en directie) bij het leveren van helderen eerlijke transparante informatie hun eigen banen op het spel zouden zetten.

Statistics: Posted by playforstacks — Mon May 29, 2017 14:11


2017-05-29T14:11:27+01:00Русский • Re: Compositions at 64-cell board

World Draughts Forum
A.Fomin
Image

Statistics: Posted by FOMIN — Mon May 29, 2017 10:28


2017-05-29T10:28:30+01:00General discussion • Re: Draughts with deferred backwards capture

World Draughts Forum
Finally, it works correctly. I've had problems with the evaluation function.
http://mlwi.magix.net/bg/draughtsdeferred.htm

Besides, I've come up with a curious idea: Leapfrog Checkers. It's like English checkers, except that both Frog (Man) and Toad (King) may also jump (leapfrog) a distant diagonal piece provided that it did not move just before. The 8x8 variant would be suitable for children, since it is vastly less strategical than both English and International draughts. I'm surprised how well it works. It could be a way of making children interested in checkers games.

Mats

Statistics: Posted by MLWi — Sun May 28, 2017 06:18


2017-05-28T06:18:20+01:00Русский • 40th Brunssum Open - Open Dutch Championship

World Draughts Forum
Be there on the oldest international open tournament Brunssum-Open.
4 - 12 August 2017
Special arrangements possible for GMI players, contact dvgortel@ziggo.nl

see also:
facebook
https://www.facebook.com/BrunssumDamtoernooi/
or
www.brunssumdamtoernooi.nl

We like to welcome you on this special event,

Statistics: Posted by Dieter — Sat May 27, 2017 12:20


2017-05-27T12:20:47+01:00het Nieuwe Forum • Re: Open NK 2017 - 40e Brunssum Open toernooi

World Draughts Forum
Inmiddels loopt het deelnemersaantal naar 80 op en komen ook steeds meer buitenlandse aanvragen bij de organisatie binnen.
Voor de actualiteit ga je naar de website of de facebooksite van het toernooi.

https://www.facebook.com/BrunssumDamtoernooi/

www.brunssumdamtoernooi.nl

40 jaar damtoernooi Brunssum-Open, zorg dat je erbij bent.

Statistics: Posted by Dieter — Sat May 27, 2017 11:21


2017-05-27T11:21:27+01:00het Nieuwe Forum • Re: Bondsraad

World Draughts Forum
Misschien is ontvlechting naar twee organisaties (topsport/profsport en breedtesport/amateursport) wel de beste weg.
De KNDB sectie topsport krijgt inkomsten vanuit leden, die topsport willen bedrijven (mee willen doen aan KNDB titeltoernooien en KNDB willen vertegenwoordigen in internationale titeltoernooien en FMJD Worldcup wedstrijden) en inkomsten uit de topsportsubsidie. Zij kopen een topsportlicentie bij deze KNDB. Ook de Ereklasse met het zo gewenste prijzengeld door Gerbrand Hessing kan hierin ondergebracht worden.

De KNDB sectie amateursport/breedtesport wordt een service-organisatie compleet gerund door vrijwilligers, zonder bondsburo. Hier worden alle amateurtoernooien in onder gebracht (provinciale competities, nationale competitie Hoofdklasses t/m 2e klasses).

Beide secties werken met onafhankelijke begrotingen en financiële middelen. Er komen twee aparte besturen, die onafhankelijk van elkaar werken.

Misschien wel de enige manier om financieel het juiste inzicht te krijgen en kosten neer te leggen waar ze horen en een daadkrachtig bestuur met breedtesportfocus te krijgen.

Statistics: Posted by Piet Bouma — Sat May 27, 2017 10:28


2017-05-27T10:28:16+01:00het Nieuwe Forum • Re: Bondsraad

World Draughts Forum
Fred van Amersfoort wrote:

Er is altijd beweerd dat de breedtesport financieel gezien geen hinder heeft van de topsport (...) Marcel Kosters (...)


In 2008 was de aanstelling van twee fulltime coaches een goed idee. In 2012 was de verlenging van deze aanstelling om verschillende redenen spannender. In 2016 was de tweede verlenging - zonder idee over hoe de komende vier jaar te overbruggen - onverantwoord.

In 2008 heb ik als lid van dagelijks bestuur vurig gepleit voor deze aanstelling. Van mijn betrokkenheid bij het besluit in 2012 herinner ik mij minder. Maar ik ben mede verantwoordelijk voor ieder bestuursbesluit dat in die periode is genomen.
.
Fred van Amersfoort wrote:

Als het waar is dat het contract met NOC stilletjes is verlengd (...)


Het contract is in 2016 niet stilletjes verlengd. Bondsraadslid Gerbrand Hessing heeft in november vragen gesteld. Alleen ontbrak de financiële visie van het bestuur om die verlenging gedurende de periode 2017-2020 te dekken. Inmiddels is duidelijk dat drastische bezuinigingen onvermijdelijk zijn voor de KNDB. Tenzij de zilvervloot binnenkort binnen vaart.

Mijn voorlopige conclusie is, dat de KNDB Topsport en Talentontwikkeling buiten het gebied van 'laaghangend fruit' voor bezuinigingen heeft gebracht. Eind 2016 immers hadden contracten simpelweg niet verlengd kunnen worden. Het zou voor een bondsraad met overzicht verleidelijk zijn geweest om het financieel laag hangende fruit te grijpen.

Nu dat natuurlijke moment gepasseerd is, lijken de kosten op Algemeen Functioneren en de eind 2018 aflopende raamovereenkomst met het cluster in Veenendaal meer voor de hand liggende plaatsen waar het geld allereerst vandaan moet komen. Alleen is de vraag in hoeverre dat kan, omdat de financiering van KNDB Topsport en Talentontwikkeling in ieder geval tot voor kort nog verbonden was aan de keiharde eis van deelname in het cluster.

De KNDB moet (of moest?) namelijk minimaal x fte, y leden en z begroting hebben om in aanmerking te komen voor T&T (en andere) subsidies. De enige manier waarop de KNDB aan die criteria kon en kan voldoen is door onderdeel te zijn van een cluster. De KNDB mag dan de totale fte, leden en begroting van het cluster opvoeren. De gedachte van NOC*NSF daarachter is, dat de KNDB zelf te klein is om een afdoende professionele organisatie te hebben. NOC*NSF geld voor zo'n kleine organisatie beschouwt NOC*NSF als 'geld in het putje'. Als onderdeel van een grotere professionele organisatie (het cluster in Veenendaal) acht NOC*NSF de KNDB wel in staat om het NOC*NSF geld te laten renderen.

Maar niets is eeuwig, wellicht dat beleid van NOC*NSF op dit gebied inmiddels gewijzigd is?

Statistics: Posted by Marcel Kosters — Sat May 27, 2017 09:23


2017-05-27T11:59:32+01:00Draughts, Computer, Internet • Re: Plagiarism

World Draughts Forum
Catherine wrote:

Hi Krzysztof

I think that without any knowledge in programming you will not be able to do it yourself. Reverse engineering and others programming tricks must be knew.

Best regards
Catherine.


Well that alone does not solve my problem during my future tournaments. How do I know if a particular engine is allowed to enter the tournament or not. Another thing is that if the programmer's file (engine) is encrypted by the programmer then how to check if the programmer is using another program code. At one time Bert Tuyt wrote that it is easy to check, only wish he did not write like.

Statistics: Posted by Krzysztof Grzelak — Thu May 25, 2017 16:12


2017-05-25T16:12:12+01:00het Nieuwe Forum • Re: In Memoriam

World Draughts Forum
R.I.P. Dick Hendriksen

Attachment:
471 Hendriksen kaart.pdf [114.68 KiB]
Downloaded 202 times

Statistics: Posted by A.Presman — Thu May 25, 2017 07:32


2017-05-25T07:32:30+01:00het Nieuwe Forum • Re: Bondsraad

World Draughts Forum
Er is altijd beweerd dat de breedtesport financieel gezien geen hinder heeft van de topsport. Iedereen die wat anders beweerde was gek,jaloers, negatief of snapte er niets van. Soms nog erger dan dat. Inmiddels blijkt het allemaal toch wat genuanceerder. Zelf heb ik altijd de stelling gehad, en met argumenten onderbouwd, dat topsport niet per definitie iets oplevert voor de breedtesport. Zelfs aangevuld met argumenten dat het tegendeel aannemelijk is. De mensen die de topsport onder hun hoede hebben doen dit voortreffelijk. Zij boeken resultaten, voldoen aan doelstellingen, deels door hen zelf geformuleerd , maar prima. Zij pakken de ruimte, de middelen en dat doen zij terecht, bekwaam en deskundig. Geen verwijt aan hen dus. De vraag stellen wie hen deze ruimte heeft gegeven, wat hun onderbouwde drijfveer was, en wat de nadelige gevolgen zijn, lijkt me wel noodzakelijk. De positieve gevolgen voor een beperkt onderdeel van de organisatie zijn al ruimschoots bejubeld. Het wordt nu echt de hoogste tijd de nadelige gevolgen en de situatie van nu in kaart te brengen. Zijn er nadelen, welke dan en indien ja, was men gewaarschuwd? Ik denk van wel. Omdat het de mode is mijn analysen niet serieus te nemen verwijs ik naar de verstandige uitspraken van Marcel Kosters. U ziet het landgenoten, het kan raar gaan. Marcel heeft lang gestaan voor een visie die ik niet steunde. Echter, inmiddels ziet hij dingen in een breder perspectief, of ik begrijp het nu beter. We kunnen ons als liefhebbers niet langer laten gijzelen. Als het waar is dat het contract met NOC stilletjes is verlengd, zonder dit zelfs maar te melden, waarmee de wurggreep gehandhaafd blijft, dan is dat een verstrekkende keuze. Dit gekoppeld aan de dringende noodzaak tot bezuinigingen, ten koste van ons allen, maakt dat het tijd wordt man en paard te noemen. Dat is een taak en een plicht van de bondsraad. Ook het bieden van echte transparantie is een plicht. Naast de feiten is er ook nog zoiets als beeldvorming en communicatie. In de beeldvorming ontstaat nu toch echt iets van een bestuur dat geen halt weet aan te brengen aan de daling van het ledental, de financien niet op kracht weet te houden, geen nieuwe bronnen weet aan te boren en moeizaam tijdig en volledig info geeft, geen overtuigende visie heeft en inhoudelijk bijvoorbeeld bij de functie VO erg eenzijdig te werk gaat. Al met al wordt het beeld ook nog eens negatief versterkt door de indruk dat er communicatietrucs worden toegepast en de wil om tot beleidswijziging ontbreekt. Misschien wordt het gewoon tijd afscheid te nemen van enkele mensen.....Het argument dat het vrijwilligers zijn die ook zo ontzettend hun best doen is slechts deels houdbaar. Het gaat immers om flinke bedragen, de damtoekomst van ons allen en dat is dus een breder verhaal dan topsport alleen. Als het zelfs nu ten tijde van alle sportieve successen, niet lukt om zelfs maar een vertraging van de ellende te realiseren, dan moeten we ons afvragen of de juiste kapitein het schip vaart.

Statistics: Posted by Fred van Amersfoort — Wed May 24, 2017 23:29


2017-05-24T23:29:15+01:00